Studium Teologii Rodziny. Dlaczego warto?

  • 28 października 2020, Robert Karp

Studium umożliwia zdobycie wiedzy i formacji dotyczącej całokształtu zagadnień życia małżeńskiego i rodzinnego. Przygotowuje również katolików świeckich do prowadzenia – w imieniu i pod przewodnictwem Kościoła – nauczania i działalności prorodzinnej, to znaczy poradni rodzinnych, nauk przedślubnych, katechez i spotkań poświęconych problematyce rodziny.

Słuchaczami Studium mogą być przede wszystkim absolwenci wyższych uczelni, studenci kończący studia, nauczyciele, lekarze i pielęgniarki. Zapraszamy szczególnie małżeństwa. W miarę wolnych miejsc na Studium zapraszamy również absolwentów szkół średnich (po maturze) zainteresowanych problematyką rodzinną.

Zajęcia prowadzone na Studium obejmują między innymi etykę ogólną, etykę małżeńską, zagadnienia z biblistyki, prawa kanonicznego i cywilnego, psychologii, socjologii i medycyny. Słuchacze poznają również metody naturalnego planowania rodziny.

Zajęcia na Studium trwają 2 lata (4 semestry). Wykłady i ćwiczenia odbywają się w jedną sobotę każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 17.00. W czasie pandemii podczas spotkań obwiązują obostrzenia sanitarno-epidemiczne.

Planowane terminy zajęć do czerwca 2021 roku ROK I to: 9 stycznia, 13 lutego, 13 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 12 czerwca.

Dla słuchaczy II roku przewidziane są warsztaty m.in. z prawidłowej komunikacji interpersonalnej oraz kurs naturalnej metody rozpoznawania płodności.

Po ukończeniu Studium słuchacze uzyskują dyplom ukończenia, a dla podjęcia katolickiego nauczania i poradnictwa rodzinnego mogą uzyskać misję kanoniczną Biskupa Ordynariusza.

Więcej informacji dla zainteresowanych na temat działalności Studium można znaleźć na stronie diecezja.bielsko.pl/dla-rodziny/informacje-o-studium

Wytyczne dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie: diecezja.bielsko.pl/dla-rodziny/informacje-dla-kandydatow/

W razie pytań, można dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00 pod nr tel. 734 176 645 bądź pisać na adres:  duszpasterstwo.rodzin@kuria.bielsko.pl