Światowy Dzień Zespołu Downa

  • 21 marca 2017, Robert Karp

„Mój głos. Moja społeczność” – to tegoroczne hasło Światowego Dnia Zespołu Downa. Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest od 12 lat, od 2012 roku pod auspicjami ONZ.

Data obchodu dnia – 21 marca – nie jest przypadkowa. Syndrom polega bowiem na tym, że w 21. parze chromosomów osoby z zespołem Downa zamiast dwóch, mają trzy chromosomy.

Zespół Downa to zaburzenie, które może charakteryzować się niepełnosprawnością intelektualną. Zawdzięcza swoją nazwę odkrywcy – lekarz John Langdon Down zidentyfikował je w 1862, a opisał w 1866 roku. Zespół jest trisomią 21. pary chromosomów. Oznacza to, że właśnie przy 21. parze jest dodatkowy, trzeci chromosom lub jego fragment. Zespół jest dość częstym zaburzeniem genetycznym, występuje z częstotliwością wahającą się od 1 na 800 do 1 na 1000 żywych urodzeń.

W Polsce nie są prowadzone dokładne statystyki urodzin dzieci z Zespołem Downa, jednak szacuje się, że osoby te stanowią ok. 1,4 proc. społeczeństwa.