Święto rodzin w bazylice hałcnowskiej

  • 30 grudnia 2018, Robert Karp

Eucharystia, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, błogosławieństwo rodzin oraz wspólna biesiada złożyły się na V Diecezjalny Dzień Rodzin Wielodzietnych i Licznych, który odbył się 30 grudnia 2018 r.w bielskiej bazylice w Hałcnowie. Święto, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt rodzin, było okazją do modlitwy m.in. w intencji trwania w miłości i zgodzie małżeńskiej.

Mszy św. przewodniczył diecezjalny duszpasterz rodzin ks. Tomasz Gorczyński, a ks. Stanisław Śmietana z hałcnowskiego sanktuarium przypomniał w kazaniu, że troska o współczesną rodzinę i małżeństwo jest uzasadniona. Zauważył, że kryzys dzisiejszej rodziny domaga się odpowiedzi, która wyrasta z głębokiej wiary.

„Do polskiej rodziny wdziera się swoisty brak wrażliwości na prawdy nadprzyrodzone i ludzkie. Tym bardziej zanika wrażliwość na człowieka, zanika szacunek dzieci wobec rodziców i starszych, zanika ufność w sens wspólnej, rodzinnej modlitwy, także małżeńskiej. Zanika poczucie sensu wspólnej pracy i odpoczynku” – podkreślił kapłan i wskazał na tak niepokojące zjawiska, jak „poczucie tymczasowości życia” i „chęć szukania dobrobytu za wszelką cenę”.

Przywołał słowa Jana Pawła II wypowiedziane do rodzin i małżeństw w 1987 roku w Szczecinie. Papież zaapelował wtedy, by silna Bogiem rodzina, która, jak zaznaczył Ojciec Święty, „jest miejscem świętym i uświęcającym” była także sposobem odrodzenia społeczeństwa polskiego.

W czasie liturgii małżonkowie wypowiedzieli ponownie swoje małżeńskie ślubowanie, a podczas modlitwy wiernych polecano opiece Bożej małżonków w kryzysie. Pod koniec Eucharystii za papieżem Franciszkiem modlono się za rodziny świata, a szczególnie za te, w których z różnych powodów brakuje pokoju i zgody. Rodziny powierzano opiece Świętej Rodziny z Nazaretu.

Po Mszy kapłani błogosławili rodziny indywidualnie. Organizatorzy rozdawali pamiątki i cukierki. Następnie, w pobliskim domu parafialnym na wszystkich czekał gorący posiłek – 180 litrów fasolki. Najliczniejsze rodziny dostały specjalne upominki.

Działalność Duszpasterstwa Rodzin Wielodzietnych albo Licznych (DRWaL) to formacja, która jest okazją do wspólnych spotkań rodzinnych. Ma także zachęcać do otwarcia na przyjęcie nowego życia te małżeństwa, które z różnych powodów obawiają się wielodzietności.