SYCHAR w Bielsku-Białej

  • 4 czerwca 2019, Robert Karp

W Bielsku-Białej powstaje nowe ognisko Sycharu. Charyzmatem wspólnoty jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Tworzący wspólnotę uważają, że współpracując z Chrystusem, w każdej sytuacji, nawet po ludzku beznadziejnej, możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Wspólnota działa już w kilku diecezjach w Polsce, w Niemczech oraz USA. W diecezji bielsko-żywieckiej swą działalność Sychar rozpoczęło 27 października 2012 r. przy sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej.

Założycielem wspólnoty jest ks. Jan Pałyga SAC. W 2007 r. powołane zostało Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw „Sychar”, którego członkowie w większości złożyli akt zaangażowania apostolskiego w dzieło św. W. Pallottiego – Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (ZAK). Nazwa wspólnoty pochodzi z Ewangelii według św. Jana (5,14), gdzie Jezus rozmawia z Samarytanką przy studni Jakuba, nieopodal miejscowości Sychar. Jezus wypowiada wtedy słowa: „Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu”.

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR jest Wspólnotą Wiernej Miłości Małżeńskiej, którą założyli sakramentalni małżonkowie.