Wizyta stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś”

  • 7 października 2019, Robert Karp

Członkowie stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś” z Istebnej odwiedzili 7 października kurię diecezji bielsko-żywieckiej. Modlili się w kaplicy kurialnej, zwiedzili budynek oraz zapoznali się ze sposobem funkcjonowania wydziałów i urzędów kurialnych. Spotkali się z osobami tu pracującymi.

Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” z Istebnej zostało zarejestrowane 4 maja 2010 r. Jego założycielami i członkami są opiekunowie, rodzice i sympatycy środowiska osób niepełnosprawnych. Prowadzi ono działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Trójwsi. Patronem jest Matka Teresa z Kalkuty. Jej przykład uczy ofiarnej troski o innych. Organizacja kultywuje wartości chrześcijańskie oraz wspiera rozwój tradycji folklorystycznych i regionalnych.

Uczestnicy zajęć prowadzonych przez stowarzyszenie to osoby pełnoletnie, dlatego istotne jest, by dobór odpowiednich form wsparcia dał im możliwość rozwoju i motywował ich do realizacji konkretnych zadań. Obok ściśle zorganizowanych form warsztatowych organizowane są różne wyjazdy, spotkania i imprezy integracyjne dla uczestników, ich rodziców i opiekunów.