Wspólny pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem – zapowiedź

  • 11 października 2018, Robert Karp

Na cmentarzu komunalnym w Bielsku-Białej Kamienicy odbędzie się 15 października wspólny pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem. Podczas uroczystości pochowane zostaną urny z prochami dzieci nienarodzonych, które przekazały w tym roku dwa bielskie szpitale – wojewódzki i miejski. W cmentarnej kaplicy nad urnami modlić się będą, rodzice i bliscy żegnanych i chowanych w grobie dzieci.