1 września 2018


Rok I
8.00 – 8.45 Zajęcia wprowadzające – x. Tomasz
8.55 – 9.40 Wprowadzenie do Duszpasterstwa R odzin – Aga Moś
10.00 Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Romana Pindla na rozpoczęcie roku formacyjnego w kościele p.w. NSPJ
Wykład i spotkanie z p. Wandą Półtawską
12.40-13.25 Sakramentologia – x. Robert
13.30- 15.00 Anatomia i fizjologia układu rozrodczego, płodność i zdrowie prokreacyjne – Monika Małecka – Holerek
15.10-16.40 Naukowe Podstawy metod rozpoznawania płodności i podział metod regulacji poczęć – Anna Małecka – Puchałka

Rok II
8.00 – 8.45 Struktury DR – Aga Moś
8.55 – 9.40 Wprowadzenie do poradnictwa. Zadania poradnictwa rodzinnego i rola doradcy. – Beata Handzlik
10.00 Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Romana Pindla na rozpoczęcie roku formacyjnego w kościele p.w. NSPJ
Wykład i spotkanie z p. Wandą Półtawską
12.40 -14.15 Metody aktywne w pracy doradcy – Joanna Przybylska-Pal
14.15-15.00 Rozwój fizyczny i psychiczny dziecka w łonie matki – tworzenie więzi na tym etapie – Anna Małecka – Puchałka
15.10 -16.40 Diagnostyka prenatalna – Monika Małecka – Holerek
Ciąża, poród, połóg, karmienie piersią – znaczenie dla rozwoju dziecka – Monika Małecka – Holerek

 

6 października 2018


8.00 – Msza św.

Rok I
9.10 – 10.30 Dojrzała osobowość – Katarzyna Wojtasik
10.40- 12.10 Seminarium
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40 – 14.15 Antropologia. Co to jest antropologia; jej przedmiot, metody, odniesienie do innych dziedzin. Właściwe rozumienie natury człowieka. – x. Tomasz
14.25 – 16.40 Podstawy pedagogiki chrześcijańskiej – Marek Wójcik

Uwaga! 
27.10.2018 – Warsztaty z psychologii – Rok I
– dla osób, które nie miały zajęć z psychologii na studiach – Elżbieta Wylegała

Rok II
9.10 – 10.30 Seminarium
10.40 – 11.20 Formy przygotowania do Sakramentu Małżeństwa – Aga Moś
11.30 – 12.10 Metody aktywne w pracy doradcy – Joanna Przybylska-Pal
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40 – 15.00 Metody aktywne w pracy doradcy – Joanna Przybylska-Pal
15.10- 16.40 Pierwsza rozmowa w katolickiej poradni rodzinnej B. Handzlik

 

10 listopada 2018


8.00 – Msza św.

Rok I
9.10 – 10.30 Bilings – Krystyna Jonkisz
10.40 – 12.10 Seminarium
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-13.20 Sakramentologia – x. Robert
13.30 – 16.40 Biblistyka. Małżeństwo w ST – ks. biskup Roman Pindel

Rok II
9.10 – 10.30 Seminarium
10.40 – 12.10 Zarys psychologii rozwojowej – K. Wojtasik
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-13.20 Etyka – x. Franciszek
13.30 – 16.40 Biblistyka. Małżeństwo w ST – ks. biskup Roman Pindel

 

1 grudnia 2108


8.00 – Msza św.

Rok I
9.10 – 10.30 Etyka – x. Tomasz
10.40 -12.10 Seminarium
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-14.10 Małżeństwo aktem prawnym – prawo cywilne. Prawo w Kościele – x. K. Zięba
14.20 – 15.45 Bilings – Krystyna Jonkisz
15.55 -16.40 Etyka – x. Tomasz

Rok II
9.10 – 10.30 Seminarium
10.40 -12.10 Separacja i rozwód – skutki prawne– prawo cywilne. Procesy prawne w Kościele. – x. K. Zięba
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-13.25 Sakrament małżeństwa – x. Robert
13.30-15.00 Druga i trzecia rozmowa w katolickiej poradni rodzinnej – B. Handzlik
15.10-16.40 Etyka – x. Franciszek
14 – 16. 12. 2018 – pierwszy termin kursu instruktora metody Rotzera

 

5 Stycznia 2019


Rok I
8.00 – 10.10 Etyka
10.30 – 12.10 Wybór małżonka . Powodzenie w małżeństwie. Dojrzałość do małżeństwa – Marta Franczak
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-13.25 Magisterium Kościoła – x. Tomasz
13.30-14.50 Bilings
15.00 Msza Święta i Opłatek DR z księdzem Biskupem Piotrem Gregerem

Rok II

8.00 – 12.10 Patologia rodzin. Terapia rodzin. Poradnictwo a psychoterapia – nurty.
Zarys psychologii klinicznej: wstępna rozmowa na poziomie poradni rodzinnej (uzależnienia, przemoc, psychozy, depresja) – Elżbieta Wylegała
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-14.05 Poradnictwo dla małżonków. Interwencja kryzysowa – B. Handzlik
14.15-14.50 Etyka – x. Franciszek
15.00 Msza Święta i Opłatek DR z księdzem Biskupem Piotrem Gregerem

 

26 styczeń – rocznik II – Utrata ciąży, proces żałoby, Hospicjum, In vitro, Aborcja – Anna Małecka – Puchałka

 

9 lutego 2019


8.00 – Msza św.

Rok I
9.10- 10.30 Komunikacja i konflikty między pokoleniami – Aga Moś
10.40 – 12.10 Seminarium
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-14.15 Bilings
14.25-16.40 Rozwój miłości. Różnice w przeżywaniu miłości przez mężczyznę i kobietę – M. Franczak

Rok II
9.10 – 10.30 Seminarium
10.40 – 12.10 Rozwój seksualny dziecka. Jak rozmawiać o seksualności z dziećmi – Aga Moś
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40- 16.40 5 kroków w pomaganiu – Piotr Domaradzki

 

2 marca 2019 


8.00 – Msza św.

Rok I
9.10 – 10 .20 Seminarium
10.30 – 11.20 Znaczenie psychologiczne aktu małżeńskiego, czystość małżeńska – A. Małecka – Puchałka
11.30 – 12.10 Bilings – egzamin
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-16.40 Mediacje – x. Paweł Landwójtowicz

Rok II

9.10 – 10.20 Wprowadzenie do warsztatów z poradnictwa . Proces porady – triada Rogersa – A. Małecka – Puchałka
10.40 – 12.10 Seminarium
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-16.40 Mediacje – x. Paweł Landwójtowicz
Uwaga! 16 i 23 marzec – warsztaty z poradnictwa – rocznik II – A. Małecka – Puchałka

 

6 kwietnia 2019


 8.00 – Msza św.

Rok I
9.10 – 10.30 Seminarium
10.40 – 12.10 Odpowiedzialne rodzicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności ojca rozumianej jako akceptacja wstrzemięźliwości – Arkadiusz Franczak
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-14.10 Aksjologia Człowiek w rodzinie – Magda Kapias
14.20-15.00 Etyka
15.10-16.40 Zdolność do małżeństwa. Małżeństwa konkordatowe – prawo kanoniczne Barbara Imielska

Rok II

9.10 – 10.30 Misja doradcy. Egzamin z poradnictwa – B. Handzlik
10.40 – 12.10 Seminarium
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-13.25 Magisterium Kościoła – x. Tomasz
13.35-15.00 Zdolność do małżeństwa. Orzeczenie o nieważności małżeństwa – prawo kanoniczne. – Barbara Imielska
15.10-16.40 Etyka

11 maja 2019


8.00 – Msza św.

Rok I

9.10 – 10.30 O finansach w rodzinie
10.40 – 12.10 Seminarium
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40 -13.25 Etyka
13.35 -14.15 Wychowanie do miłości: znaczenie czystości przedmałżeńskiej i dziewictwa – A. Małecka – Puchałka
14.25-16.40 Przemoc i zaniedbanie w rodzinie – Aleksander Gajzler

Rok II

9.10 – 10.30 Seminarium
10.40 – 12.10 Kryzysy wywołane obecnością osoby przewlekle chorej w rodzinie, zdradą małżeńską dorastaniem adolescenta, separacją od rodziców – A. Małecka – Puchałka
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-13.20 Kryzysy – dokończenie
13.30-14.15 Etyka
14.25-16.40 Przemoc i zaniedbanie w rodzinie – A . Gajzler

 

1 czerwca 2019


8.00 Msza święta

zajęcia od 9.10 do 16.40 plan zostanie podany później