PLAN DO POBRANIA

5 października 2019


8.00 – Msza św.

Rok I
9.00 – 10.30 Etyka
10.40- 12.10 Seminarium
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40 – 14.05 Bilings
14.15 – 16.40 Podstawy pedagogiki chrześcijańskiej – Marek Wójcik
Uwaga!
19.10. 2019 – Warsztaty z psychologii – Rok I
– dla osób, które nie miały zajęć z psychologii na studiach – Elżbieta Wylegała

Rok II
9.00 – 10.30 Seminarium
10.40 – 12.10 Metody aktywne w pracy doradcy – Joanna Przybylska-Pal
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40 – 14.05 Metody aktywne w pracy doradcy – Joanna Przybylska-Pal
14.15 – 15.00 Etyka
15.10- 16.40 Teksty Magisterium Kościoła

9 listopada 2019
________________________________________
8.00 – Msza św.

Rok I
9.00 – 10.30 Małżeństwo aktem prawnym – prawo cywilne. Prawo w Kościele – ks. K. Zięba
10.40 – 12.10 Seminarium
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-13.25 Sakramentologia – x. Robert
13.30 – 15.00 Bilings
15.10 – 16.40 Wybór małżonka. Powodzenie w małżeństwie. Dojrzałość do małżeństwa – Marta Franczak

Rok II
9.00 – 10.30 Seminarium
10.40 – 12.10 Separacja, rozwód – skutki prawne. Prawo cywilne. Procesy prawne w Kościele – ks. K. Zięba
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-14.05 Poradnictwo. Pierwsza rozmowa w KPR. – A . Moś
14.15 – 15.00 Teksty Magisterium Kościoła
15.10 – 16.40 Etyka – x. Franciszek
15 – 17.11 Warsztaty z komunikacji interpersonalnej I0 – ks. Jerzy Dzierżanowski
22 – 24. 11. 2019 – pierwszy termin kursu instruktora metody Rotzera

7 grudnia 2019
________________________________________
8.00 – Msza św.

Rok I
9.00 – 10.30 Bilings
10.40 -12.10 Seminarium
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-16.40 Biblistyka – x. Biskup Roman

Rok II
9.00 – 10.30 Seminarium
10.40 -12.10 Poradnictwo. II i III rozmowa w KPR. – A. Moś
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-16.40 Biblistyka – x. Biskup Roman
15 – 17.11 pierwszy termin warsztatów z komunikacji interpersonalnej II0 – ks. Jerzy Dzierżanowski

4 Stycznia 2020
________________________________________
Rok I
8.00 – 9.30 Teologia ciała – ks. T. Sroka
9.40 – 10.30 Magisterium Kła
10.40 – 12.10 Znaczenie psychologiczne aktu małżeńskiego, czystość małżeńska
– A. Małecka – Puchałka
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-13.20 Magisterium Kościoła
13.30-14.50 Bilings
15.00 Msza Święta i Opłatek DR z księdzem Biskupem Piotrem Gregerem

Rok II
8.00 – 9.30 Poradnictwo dla małżonków. Interwencja kryzysowa – A. Małecka – Puchałka
9.40 – 12.10 Patologia rodzin. Terapia rodzin. Poradnictwo a psychoterapia – nurty. Zarys psychologii klinicznej: wstępna rozmowa na poziomie poradni rodzinnej (uzależnienia, przemoc, psychozy, depresja) – Elżbieta Wylegała
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-14.50 Wprowadzenie do warsztatów z poradnictwa . Proces porady – triada Rogersa – A. Małecka – Puchałka
15.00 Msza Święta i Opłatek DR z księdzem Biskupem Piotrem Gregerem

1 lutego 2020
________________________________________
8.00 – Msza św.

Rok I
9.00- 12.10 Psychologia małżeństwa i rodziny. Komunikacja i konflikty pomiędzy pokoleniami. Rozwój seksualny dziecka. Jak rozmawiać o seksualności z dziećmi. – Babik
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-13.25 Bilings – egzamin
13.30 -15.00 Władza rodzicielska, kontakty z dziećmi .Prawo cywilne – ks. T. Mikociak
15.10 – 16.40 Rozwój miłości. Różnice w przeżywaniu miłości przez mężczyznę i kobietę – M. Franczak

Rok II
9.00- 12.10 Psychologia małżeństwa i rodziny. Komunikacja i konflikty pomiędzy pokoleniami. Rozwój seksualny dziecka. Jak rozmawiać o seksualności z dziećmi. – Babik
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40- 16.40 5 kroków w pomaganiu – Piotr Domaradzki

7 marca 2020
________________________________________
8.00 – Msza św.

Rok I
9.00 – 10.30 Seminarium
10.40 – 12.10 Etyka
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-14.05 Odpowiedzialne rodzicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności ojca rozumianej jako akceptacja wstrzemięźliwości
– A. Franczak
14.15 – 16.40 O naprotechnologi i „in vitro” – A. Kuźnik

Rok II
9.00 – 10.30 Poradnictwo. Misja doradcy. Egzamin
10.40 – 12.10 Seminarium
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-14.05 Etyka
14.15 – 16.40 O naprotechnologi i „in vitro” – A. Kuźnik

21 i 28 marzec – warsztaty z poradnictwa – rocznik II – A. Małecka – Puchałka

4 kwietnia 2020
________________________________________
8.00 – Msza św.

Rok I
9.10 – 10.30 Seminarium
10.40 – 12.10 Zdolność do małżeństwa. Małżeństwa konkordatowe – prawo kanoniczne. B. Imielska
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-14.05 Wychowanie do miłości: znaczenie czystości przedmałżeńskiej i dziewictwa – A. Małecka – Puchałka
14.15-15.00 Prawo. Wpływ rodziny generacyjnej na ważność małżeństwa – B. Imielska
15.10-16.40 Etyka

Rok II
9.10 – 10.30 Zgoda małżeńska. Orzeczenie o nieważności małżeństwa – prawo kanoniczne. B. Imielska
10.40 – 12.10 Seminarium
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-13.25 Etyka
13.35-14.10 Przygotowanie do zawarcia małżeństwa mieszanego – prawo kanoniczne. B. Imielska
14.20-16.40 Kryzysy wywołane obecnością osoby przewlekle chorej w rodzinie, zdradą małżeńską dorastaniem adolescenta, separacją od rodziców – A. Małecka – Puchałka
24 – 26. 04. 2020 – drugi termin kursu instruktora metody Rotzera

9 maja 2020
________________________________________
8.00 – Msza św.

Rok I
9.10 – 10.30 Magisterium Kościoła
10.40 – 12.10 Seminarium
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40 -13.25 Sakramentologia
13.35 -15.00 Wprowadzenie do poradnictwa
15.10-16.40 Zagrożenia współczesnej rodziny

Rok II
9.10 – 10.30 Seminarium
10.40 – 12.10 Zarys psychologii rozwojowej – K. Wojtasik
Przerwa 12.10 – 12.40
12.40-13.25 Etyka
13.35-15.00 Sakramentologia
15.10-16.40 Zagrożenia współczesnej rodziny
23.05.2020 rocznik II – warsztaty – Utrata ciąży, proces żałoby, Hospicjum, In vitro, Aborcja godz. 9.00 – 16.00 – A. Małecka – Puchałka

6 czerwca 2020
________________________________________
8.00 Msza święta
zajęcia od 9.10 do 16.40 plan zostanie podany później

19 – 21.06 drugi termin warsztatów z komunikacji interpersonalnej I0 – ks. Jerzy Dzierżanowski