Wrzesień   2.09.2017


 8.00 –  Msza Święta na rozpoczęcie roku akademickiego

8.45 – Spotkanie z Księdzem Biskupem Ordynariuszem – rozdanie dyplomów i indeksów

 

Rok I

9.20 – 10.30  – Spotkanie organizacyjne – x. Tomasz Gorczyński Dyrektor STR – Zagadnienia pedagogiczne: Podstawy pedagogiki chrześcijańskiej  – p. Marek Wójcik

10.40 – 12.10 – Seminarium

12.10 – 12.40 – Przerwa na kawę i ciastko

12.40 – 13.25 – Wprowadzenie w Duszpasterstwo Rodzin – p. Renata Wójcik

13.35 – 15.00 – Etyka – x. Tomasz

15.10 – 16.40 – Anatomia i fizjologia układu rozrodczego, płodność i zdrowie prokreacyjne  – p. Monika Małecka – Holerek

 

Rok II

9.20   – 10.30           – Seminarium

10.40 – 12.10 – Struktura  DR w diecezji; Etapy przygotowania; Nauki przedmałżeńskie – formy metody pracy –p. Renata Wójcik

12.10 – 12.40 – Przerwa na kawę i ciastko

12.40 – 13.50 – Etyka – x. Franciszek

14.00 – 15.00 – Ciąża, poród, połóg, karmienie piersią – znaczenie dla rozwoju dziecka – p. Monika Małecka- Holerek

15.10 – 16.40 – Rozwój fizyczny i psychiczny dziecka w łonie matki – tworzenie więzi na tym etapie.  – p. Anna Małecka- Puchałka

 

Rok I

(sobota) – warsztaty z psychologii – podstawy – dla osób, które będą miały potrzebę uzupełnienia podstaw z psychologii – p. Elżbieta Wylegała

 

Październik    7.10.2017


8.00 –  Msza Święta

 

Rok I

9.00 – 10.30 – Antropologia Co to jest antropologia; jej przedmiot, metody, odniesienie do innych dziedzin. Właściwe rozumienie natury człowieka. – x. Tomasz

10.40 – 12.10 – Seminarium

12.10 – 12.40 – Przerwa na kawę i ciastko

12.40 – 14.05 – Małżeństwo aktem prawnym – prawo cywilne. Prawo w Kościele – x. Krzysztof Zięba

14.15 – 16.40 – Antropologia. Właściwe rozumienie ludzkiej płciowości. Właściwa koncepcja kobiecości. Właściwa koncepcja męskości – p. Marek Wójcik

 

Rok II

9.20   – 10.30 – Seminarium

10.40 – 12.10 –  Procesy prawne w Kościele. Separacja i rozwód – skutki prawne– prawo cywilne  –  x. Krzysztof Zięba

12.10 – 12.40 – Przerwa na kawę i ciastko

12.40 – 15.00 – Poradnictwo.  p. Joanna Przybylska – Pal

15.10 – 16.40 – Etyka – x. Franciszek

 

 

20 – 22 X  (piątek – sobota) Rok I –   Warsztaty z Komunikacji – termin I (jeden z dwóch terminów – do wyboru przez zainteresowanych) – z ks. Jerzym Dzierżanowskim

 

Listopad    4.11.2017


8.00 –  Msza Święta

Rok I

9.00 – 10.30  –  Seminarium

10.40 – 12.10 – Psychologia – p. Katarzyna Wojtasik

12.10 – 12.40 – Przerwa na kawę i ciastko

12.40 – 14.05 – Naukowe podstawy metod rozpoznawania płodności i podział metod rozpoznawania płodności. –  p. Anna Małecka- Puchałka

14.15 – 15.45 – Bilings – p. Krystyna Jonkisz

15.55 – 16.40 – Etyka – x. Tomasz

 

Rok II

9.00   – 10.30 – Zarys psychologii rozwojowej – p. Katarzyna Wojtasik

10.40 – 12.10 – Seminarium

12.10 – 12.40 – Przerwa na kawę i ciastko

12.40 – 14.05 – Wychowanie do miłości – znaczenie czystości przedmałżeńskiej i dziewictwa  – p. Renia Wójcik

14.15 –16.40 – Proces porady – triada Rogersa – p. Anna Małecka- Puchałka

 

Rok II

18.11.2017  (Sobota) Warsztaty – Utrata ciąży (poronienia, obumarłe ciąże, in vitro, aborcja) Proces żałoby, Hospicjum – p. Anna Małecka – Puchałka

 

Grudzień    2.12.2107


 8.00 –  Msza Święta

9.10 – 12.10 – Biblistyka – ks. biskup Roman Pindel

12.10 – 12.40 – Przerwa na kawę i ciastko

 

Rok I

12.40 – 14.05 – Bilings – p. Krystyna Jonkisz

14.15 – 15.00 – Sakramentologia  – wprowadzenie. –  x. Robert

15.10 – 16.40  – Etyka – x. Tomasz

 

Rok II

12.40 – 14.05 – Sakramentologia  – sakrament małżeństwa x. Robert

14.15 – 15.00 – Magisterium Kościoła – x. Tomasz

15.10 – 16.40  – Spotkanie z duszpasterzem – współpraca z doradcami i oczekiwania wobec nich

 

8 – 10. 12. 2016 – Kurs Rotzera – Hałcnów – p. Anna Małecka- Puchałka (jeden z dwóch terminów – do wyboru przez zainteresowanych)

15 – 17.12 (piątek – sobota)   Rok I – Warsztaty z Komunikacji – termin II  – z ks. Jerzym Dzierżanowskim

 

Styczeń   13.01.2018


Rok I

8.00 – 8.45   – Natura Kościoła –  x. Tomasz

9.00 – 10.30 – Zagadnienia pedagogiczne: Przekaz wartości w rodzinie – wychowanie  religijne. Podstawy rodzicielskie, błędy wychowawcze w rodzinie. Funkcje rodziny –  p. Marek Wójcik

10.40 – 12.10 – Seminarium

12.10 – 12.40 – Przerwa na kawę i ciastko

12.40 – 13.25 – Etyka  – x. Tomasz

13.35 – 14.50 – Bilings – p. Krystyna Jonkisz

 

15.00 – Msza Święta i opłatek z Księdzem Biskupem (razem z II rokiem i Doradcami)

 

Rok II

8.00 –  8.45 – Duszpasterstwo Rodzin  – p. Renia Wójcik

9.20   – 10.30 – Seminarium

10.40 – 12.10 – Diagnostyka prenatalna. Antykoncepcja, sterylizacja, aborcja  i jej skutki dla miłości i dla małżeństwa – p. Monika Małecka – Holerek

12.10 – 12.40 – Przerwa na kawę i ciastko

12.40 – 13.25 – Dokończenie – p. Monika Małecka- Holerek

13.35 – 14.50 – Genogram jako narzędzie diagnostyczno- terapeutyczne – A. Małecka – Puchałka

 

15.00 – Msza Święta i opłatek z Księdzem Biskupem (razem z I rokiem i Doradcami)

 

Luty    3.02.2018


8.00 –  Msza Święta

Rok I

9.00 – 10.30  –  Seminarium

10.40 – 12.10 – Aksjologia rodziny –  p. Magda Kopijas

12.10 – 12.40 – Przerwa na kawę i ciastko

12.40 – 13.25 – Etyka  – x. Tomasz

13.35 – 15.05  – Bilings – p. Krystyna Jonkisz

15.15 – 16.40 – Komunikacja i konflikty między pokoleniami – p.  Anna  Małecka – Puchałka

 

 

Rok II

9.20   – 10.30 – Aksjologia rodziny –  p. Magda Kopijas

10.40 – 12.10 – Seminarium

12.10 – 12.40 – Przerwa na kawę i ciastko

12.40 – 15.05 – Kryzysy wywołane: Obecnością osoby przewlekle chorej w rodzinie. Zdradą małżeńską. Dorastaniem adolescenta. Separacją od rodziców (pierwsze lata po ślubie) – p. Anna Małecka- Puchałka

15.15 – 16.40 – Etyka x. Franciszek

 

Marzec 3.03.2018

 


8.00 –  Msza Święta

Rok I

9.00 – 10.30  – Wybór małżonka. Powodzenie w małżeństwie. Dojrzałość do małżeństwa – p. Marta Franczak

10.40 – 12.10 – Seminarium

12.10 – 12.40 – Przerwa na kawę i ciastko

12.40 – 13.25 – Bilings – egzamin – p. Krystyna Jonkisz

13.35 – 15.05  – Zdolność do małżeństwa. Przeszkody do zawarcia małżeństwa kanonicznego. – p. B. Imielska

15.15 – 16.40 – Znaczenie psychologiczne aktu małżeńskiego, czystość małżeńska – A. Małecka- Puchałka

 

Rok II

9.20   – 10.30 – Seminarium

10.40 – 12.10 – Psychologia. Patologia rodzin. Terapia rodzin. Poradnictwo a psychoterapia – p. Elżbieta Wylegała

12.10 – 12.40 – Przerwa na kawę i ciastko

12.40 – 13.25 – Przygotowanie do zawarcia małżeństwa mieszanego –  p. B. Imielska

13.35 – 15.05  – Wprowadzenie do warsztatów z poradnictwa – p. A. Małecka- Puchałka

15.15 – 16.40 – Etyka – x. Franciszek

 

10 i 17.03. 2018 (dwie soboty) – Rok II  – Poradnictwo rodzinne –   p. Anna Małecka- Puchałka

  • Gordon – konflikty i rozwiązywanie konfliktów.
  • Granice w systemie rodziny (Bowen – fuzja i autonomia)
  • System rodzinny z adolescentem (rodzina z nastolatkiem)
  • Koluzje (zasady funkcjonowania małżeństwa) w oparciu o główną funkcję małżeństwa
  • Kryzys małżeństwa i psychoterapia krótkoterminowa
  • Lojalność rodzinna

 

 

Kwiecień 7.04.2018


8.00 –  Msza Święta

Rok I

9.00 – 10.30  – Rozwój miłości. Różnice w przeżywaniu miłości przez mężczyznę i kobietę – p. Marta Franczak

10.40 – 12.10 – Seminarium

12.10 – 12.40 – Przerwa na kawę i ciastko

12.40 – 14.10  – Sakramentologia – x. Robert

14.20 – 15.05 – Zdolność do małżeństwa – Wady zgody małżeńskiej – p. B. Imielska

15.15 – 16.40 – Magisterium Kościoła – x. Tomasz

 

Rok II 

9.20   – 10.30 – Seminarium

10.40 – 12.10 – Poradnictwo – p. Jonna  Przybylska – Pal

12.10 – 12.40 – Przerwa na kawę i ciastko

12.40 – 13.25 – Poradnictwo – p. Jonna  Przybylska – Pal

13.35 – 15.05  – Dokumenty Kościoła o sakramencie małżeństwa – x. Tomasz

15.15 – 16.40 – Proces kościelny o stwierdzenie nieważności małżeństwa – p.B. Imielska

 

Maj 12.05. 2018


8.00 –  Msza Święta

Rok I

9.00 – 10.30  – Odpowiedzialne rodzicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności ojca rozumianej jako akceptacja wstrzemięźliwości. – Arek Franczak

10.40 – 12.10 – Seminarium

12.10 – 12.40 – Przerwa na kawę i ciastko

12.40 – 13.25 – Etyka

13.35 – 15.05  – Warsztaty

15.15 – 16.40  – Dokumenty Kościoła o sakramencie małżeństwa – x. Tomasz

 

Rok II

9.20   – 10.30  – Seminarium

10.40 – 12.10 – Metodyka zajęć z młodzieżą  – p. Joanna Przybylska – Pal

12.10 – 12.40 – Przerwa na kawę i ciastko

12.40 – 14.05 – Metodyka zajęć z młodzieżą  – p. Joanna Przybylska – Pal

14.15 – 15.00  – Dokumenty Kościoła o sakramencie małżeństwa – x. Tomasz

15.10 – 16.40 – Etyka – x. Franciszek