Zapraszamy kandydatów na Studium Teologii Rodziny

  • 10 sierpnia 2017, Mateusz Kierczak

Zgłoszenia na I rok STR przyjmowane są do końca sierpnia w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej, ul. Żeromskiego 5, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

Zgłoszenia do 28 sierpnia.

Studium umożliwia zdobycie wiedzy i formacji dotyczącej całokształtu zagadnień życia małżeńskiego i rodzinnego.

Celem Studium

jest kształcenie uczestników, w zakresie katolickiego nauczania na temat rodziny, w tym teologii rodziny i antropologii a także etyki, biomedycyny, pedagogiki, socjologii, prawa i psychologii rodziny.

Studium przygotowuje również katolików świeckich do prowadzenia – w imieniu i pod przewodnictwem Kościoła – nauczania i działalności prorodzinnej, to znaczy poradni rodzinnych, nauk przedślubnych, katechez i spotkań poświęconych problematyce rodziny.

Słuchaczami Studium mogą być

przede wszystkim absolwenci wyższych uczelni, studenci kończący studia, nauczyciele, lekarze i pielęgniarki. W miarę wolnych miejsc na Studium zapraszamy również absolwentów szkół średnich (po maturze) zainteresowanych problematyką rodzinną.

Zajęcia

prowadzone na Studium obejmują między innymi etykę ogólną, etykę małżeńską, zagadnienia z biblistyki, prawa kanonicznego i cywilnego, psychologii, socjologii i medycyny. Słuchacze poznają również metody naturalnego planowania rodziny.

Zajęcia na Studium trwają 2 lata (4 semestry). Wykłady i ćwiczenia odbywają się  przeważnie w I sobotę każdego miesiąca (od września do czerwca) w godz. 8.00-17.00
Terminy  zajęć w roku akademickim 2017/2018:
2 września, 7 października, 4  listopada, 2 grudnia
13 stycznia, 3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 12 maja, 2 czerwca

Dla słuchaczy II roku

przewidziane są dodatkowe ćwiczenia przygotowujące do prowadzenia katechez prorodzinnych w szkołach, ćwiczenia z prawidłowej komunikacji interpersonalnej oraz ćwiczenia z interpretacji metod naturalnego planowania rodziny.

Po ukończeniu Studium

słuchacze uzyskują dyplom ukończenia, a dla podjęcia katolickiego nauczania i poradnictwa rodzinnego mogą uzyskać misję kanoniczną Biskupa Ordynariusza.

Mogą także uzyskać dyplom nauczyciela naturalnego planowania rodziny.

więcej informacji na temat samego studium, rekrutacji oraz terminów odbywania zajęć pod linkami:

http://diecezja.bielsko.pl/dla-rodziny/informacje-o-studium/

http://diecezja.bielsko.pl/dla-r…/informacje-dla-kandydatow/

http://diecezja.bielsko.pl/dla-rodziny/zajecia-na-studium/