Zapraszamy na Diecezjalne Studium Teologii Rodziny

  • 30 lipca 2019, Mateusz Kierczak

Studium umożliwia zdobycie wiedzy i formacji dotyczącej całokształtu zagadnień życia małżeńskiego i rodzinnego.

Celem Studium jest kształcenie uczestników w zakresie katolickiego nauczania na temat rodziny, w tym teologii rodziny i antropologii, a także etyki, biomedycyny, pedagogiki, socjologii, prawa i psychologii rodziny.

Studium przygotowuje również katolików świeckich do prowadzenia – w imieniu i pod przewodnictwem Kościoła – nauczania i działalności prorodzinnej, to znaczy poradni rodzinnych, nauk przedślubnych, katechez i spotkań poświęconych problematyce rodziny.

Słuchaczami Studium mogą być przede wszystkim absolwenci wyższych uczelni, studenci kończący studia, nauczyciele, lekarze i pielęgniarki. Zapraszamy szczególnie małżeństwa. W miarę wolnych miejsc na Studium zapraszamy również absolwentów szkół średnich (po maturze) zainteresowanych problematyką rodzinną.

Zajęcia prowadzone na Studium obejmują między innymi etykę ogólną, etykę małżeńską, zagadnienia z biblistyki, prawa kanonicznego i cywilnego, psychologii, socjologii i medycyny. Słuchacze poznają również metody naturalnego planowania rodziny.

Zajęcia na Studium trwają 2 lata (4 semestry). Wykłady i ćwiczenia odbywają się przeważnie w I sobotę każdego miesiąca (od września do czerwca) w godz. 8.00-17.00

Terminy sobotnich zajęć STR
w roku 2019: 7.09, 5.10, 9.11 (druga sobota miesiąca), 7.12.
w roku 2020: 4.01, 1.02, 7.03, 4.04, 9.05 (druga sobota miesiąca), 6.06

Dla słuchaczy II roku przewidziane są dodatkowe ćwiczenia z prawidłowej komunikacji interpersonalnej oraz z interpretacji metod naturalnego planowania rodziny.

Po ukończeniu Studium słuchacze uzyskują dyplom ukończenia, a dla podjęcia katolickiego nauczania i poradnictwa rodzinnego mogą uzyskać misję kanoniczną Biskupa Ordynariusza. Mogą także uzyskać dyplom nauczyciela naturalnego planowania rodziny.

Więcej informacji dla zainteresowanych na temat działalności Studium oraz rekrutacji pod adresami:

https://diecezja.bielsko.pl/dla-…/informacje-dla-kandydatow/

diecezja.bielsko.pl/dla-rodziny/zajecia-na-studium/