Zapraszamy na Diecezjalne Studium Teologii Rodziny

  • 8 sierpnia 2018, Mateusz Kierczak

Studium umożliwia zdobycie wiedzy i formacji dotyczącej całokształtu zagadnień życia małżeńskiego i rodzinnego.

Celem Studium jest kształcenie uczestników, w zakresie katolickiego nauczania na temat rodziny, w tym teologii rodziny i antropologii a także etyki, biomedycyny, pedagogiki, socjologii, prawa i psychologii rodziny.
Studium przygotowuje również katolików świeckich do prowadzenia – w imieniu i pod przewodnictwem Kościoła – nauczania i działalności prorodzinnej, to znaczy poradni rodzinnych, nauk przedślubnych, katechez i spotkań poświęconych problematyce rodziny.
Słuchaczami Studium mogą być przede wszystkim absolwenci wyższych uczelni, studenci kończący studia, nauczyciele, lekarze i pielęgniarki. Zapraszamy szczególnie małżeństwa. W miarę wolnych miejsc na Studium zapraszamy również absolwentów szkół średnich (po maturze) zainteresowanych problematyką rodzinną.

Zajęcia prowadzone na Studium obejmują między innymi etykę ogólną, etykę małżeńską, zagadnienia z biblistyki, prawa kanonicznego i cywilnego, psychologii, socjologii i medycyny. Słuchacze poznają również metody naturalnego planowania rodziny.Zajęcia na Studium trwają 2 lata (4 semestry). Wykłady i ćwiczenia odbywają się przeważnie w I sobotę każdego miesiąca (od września do czerwca) w godz. 8.00-17.00

Terminy zajęć w roku akademickim 2018/2019:
1 września, 6 października, 10 listopada, 1 grudnia
5 stycznia, 9 lutego, 2 marca, 6 kwietnia, 11 maja, 1 czerwca

Dla słuchaczy II roku przewidziane są dodatkowe ćwiczenia przygotowujące do prowadzenia katechez prorodzinnych w szkołach, ćwiczenia z prawidłowej komunikacji interpersonalnej oraz ćwiczenia z interpretacji metod naturalnego planowania rodziny.
Po ukończeniu Studium słuchacze uzyskują dyplom ukończenia, a dla podjęcia katolickiego nauczania i poradnictwa rodzinnego mogą uzyskać misję kanoniczną Biskupa Ordynariusza.
Mogą także uzyskać dyplom nauczyciela naturalnego planowania rodziny.

Więcej informacji dla zainteresowanych:
https://diecezja.bielsko.pl/dla-…/informacje-dla-kandydatow/
https://diecezja.bielsko.pl/dla-rodziny/zajecia-na-studium/