Zaproszenie do Akademii Familijnej

  • 6 października 2017, Robert Karp

Zapraszamy do udziału w warsztatach, mających na celu pomóc lepiej rozumieć swoje dzieci. Kurs Pierwsze Litery – organizowany w Bielsku Białej – adresowany jest do rodziców dzieci w wieku 4-9 lat.

Dzieci w tym wieku coraz silniej okazują swoją specyficzną osobowość. Zaczynają bardziej świadomie używać rozumu oraz korzystać z wolności. Powoduje to, że musimy coraz bardziej zindywidualizować nasze podejście do każdego z nich. Podczas tego kursu rodzice mogą nabyć umiejętności coraz lepszego poznawania swoich dzieci oraz uczą się, jak dostosowywać wychowanie do specyfiki tego okresu.

Kurs trwa ok. 7 miesięcy i obejmuje 15 spotkań po 1.5 godz. oraz dodatkowo pracę indywidualną z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez organizatorów.

Zapisy na www.akademiafamilijna.pl

Koszt uczestnictwa 42O zł.