Zaproszenie ma majówkę z DRWaL-em

  • 9 maja 2019, Robert Karp

W imieniu Duszpasterstwa Dużych Rodzin zapraszamy rodziny wielodzietne na wspólną majówkę w sobotę, 12 maja 2019 r. na Dębowcu. Rozpoczniemy Mszą św. o godzinie 12:30 w kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej.

Po Mszy zapraszamy na wspólne ognisko na placu za schroniskiem. Mile widziane kiełbaski i ciasto. Dla dzieci przewidziane niespodzianki. Dojazd autobusem nr 8 (ostatni przystanek – pętla pod kolejką).

Duszpasterstwo Rodzin Wielodzietnych albo Licznych (DRWaL) powstało jako inicjatywa oddolna po to, aby wspomóc ojców i matki w wypełnianiu powołania, aby ci, którzy zaufali Bogu i Jemu oddali swoją płodność, nie czuli się zepchnięci na margines, ale stali się wzorcem dla innych rodzin. Pragniemy, aby to duszpasterstwo stało się wspólnotą wsparcia rodzin zarówno w sprawach duchowych, jak i emocjonalnych, a także materialnych w miarę możliwości i umiejętności jego uczestników.

Do DRWaL-a należą rodziny wychowujące trójkę i więcej dzieci. Spotykamy się  zasadniczo  w pierwsze niedziele miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o 12.15 w hałcnowskiej bazylice. Po Eucharystii rodziny przechodzą do Domu Pielgrzyma. Dorośli uczestniczą w prelekcjach, konferencjach, warsztatach, a w tym czasie najmłodsi mają zapewnioną fachową opiekę. Spotkania mają charakter otwarty – można przyjść i zobaczyć, czy taka forma spotkań odpowiada rodzinie. W maju tradycyjnie nasze spotkanie ma nieco inną formę – spotykamy się przy ognisku i dlatego ze względu na pogodę jest później niż zwykle, bo w połowie miesiąca. Przez lata pogoda zawsze nam w czasie ogniska dopisywała. Mamy nadzieję, że tak będzie też i w tym roku.