Zaproszenie na Dzień Modlitw za Rodzinę

  • 24 kwietnia 2017, Robert Karp

Zapraszamy rodziny oraz wspólnoty parafialne, ruchy, stowarzyszenia skupiające rodziny do wspólnej modlitwy za rodziny. Oprócz wspólnoty modlitwy chcemy też, aby spotkanie było okazją do bycia razem różnych grup, podzielenia się doświadczeniami, refleksjami i planami działań na przyszłość.

Wspólna obecność rodzin ruchów i stowarzyszeń będzie nie tylko wzajemnym ubogaceniem się, ale i czytelnym znakiem dla innych, który, jak ufamy, przyniesie owoce zjednoczonej modlitwy.

Przed synodem poświęconym rodzinie papież Franciszek powiedział: „Kościół ze swej strony uroczyście zobowiązuje się do troski o powstającą w tym sakramencie rodzinę, jako Bożego daru dla swego życia, w chwilach dobrych i złych: więź między Kościołem a rodziną jest święta i nienaruszalna. Kościół będąc matką, nigdy nie porzuca rodziny, nawet jeśli jest ona upokarzana, raniona i na wiele sposobów marginalizowana. Nawet, gdy popada w grzech, albo oddala się od Kościoła; zawsze uczyni wszystko, co w jego mocy, aby starać się ją uleczyć i uzdrowić, zachęcić ją do nawrócenia i pojednać ją z Panem”.

Ale w tej trosce o rodzinę – jak stwierdził papież Franciszek – Kościół potrzebuje modlitewnego wsparcia wszystkich. Dlatego wezwał On do modlitwy, aby Kościół „mógł być jeszcze bardziej zaangażowany i jeszcze bardziej zjednoczony w świadectwie prawdy miłości Boga i Jego miłosierdzia wobec rodzin świata”. (Watykan 25.03. 2015). Dzień Modlitw za Rodzinę jest również jedną z okazji do takiej wspólnej modlitwy.

Kapłanów, którzy chcą koncelebrować (a serdecznie zapraszamy do koncelebry), prosimy o zabranie ze sobą alby i stuły złotego koloru. Prosimy też o pomoc w sprawowaniu sakramentu pojednania podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.