Zaproszenie na spotkanie opłatkowe

  • 2 stycznia 2020, Robert Karp

4 stycznia 2020 odbędzie się wspólny opłatek wszystkich doradców życia rodzinnego wraz z rodzinami oraz słuchaczy  Studium Teologii Rodziny. Rozpoczęcie o godzinie 15.00 w kaplicy kurii diecezji Mszą św., w czasie której uczestnicy spotkania będą polecać Bogu wszystkich przynależących do duszpasterstwa. Po Mszy spotkanie przy wspólnym stole. Zaplanowano czas na łamanie się opłatkiem, składanie życzeń, wspólne kolędowanie oraz rozmowy.