Zaproszonie na rekolekcje dla narzeczonych

 • 27 grudnia 2017, Robert Karp

Zapraszamy na rekolekcje dla narzeczonych.

 • „Rekolekcje dla narzeczonych” spełniają wymagania w zakresie katechez przedmałżeńskich (tzw. kurs /nauki przedślubne) i dnia skupienia w ramach bezpośredniego przygotowania się do sakramentu małżeństwa.
 • Zajęcia rozpoczynają się w piątek o godz. 17.00 (zakwaterowanie od 16.30) i kończą w niedzielę ok. godz. 14.00.
 • Rekolekcje prowadzone są w formie zamkniętej, czyli tylko dla zapisanych wcześniej par narzeczonych, którzy uczestniczą we wszystkich zajęciach i pozostają w domu rekolekcyjnym przez cały czas trwania rekolekcji.
 • Uczestnicy rekolekcji zakwaterowani są w Centrum św. Maksymiliana, w pokojach 2 lub 4 osobowych, osobno kobiety i osobno mężczyźni. Wykluczone jest wspólne zakwaterowanie pary narzeczonych w jednym pokoju.
 • Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Rekolekcji jest obecność obojga narzeczonych w czasie wszystkich zajęć i udział w warsztatach. W przeciwnym wypadku zaświadczenie nie będzie wydane. W przypadku spóźnienia lub nieobecności na części zajęć, uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów.
 • Poszczególne zajęcia w ramach rekolekcji prowadzą ksiądz oraz małżeństwa (doradcy życia rodzinnego). Nauki prowadzone są metodą warsztatową z elementami wykładu i dialogu.
 • Pomiędzy poszczególnymi punktami programu oraz w trakcie konferencji będą krótkie przerwy. W trakcie warsztatów uczestnicy mogą korzystać z bufetu (kawa, herbata, ciastka).
 • Na zakończenie rekolekcji uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie katechizacji przedmałżeńskiej, które należy złożyć w kancelarii parafialnej przed zawarciem związku małżeńskiego.
 • W czasie zajęć istnieje możliwość zadawania pytań związanych z tematyką konferencji, jak również możliwość rozmowy w ramach kierownictwa duchowego/ poradnictwa dla narzeczonych.
 • Koszt za udział w rekolekcjach wynosi 380 zł od pary. Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe, bufet kawowy.

Sposób zgłoszenia uczestnictwa podany na załączonym plakacie.