25 lat „Misyjnej Jutrzenki”

  • 9 listopada 2019, Robert Karp

Koło Misyjne „Misyjna Jutrzenka” działa przy parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie od 1994 roku. Pomysł założenia dziecięcego koła misyjnego zrodził się w parafialnej grupie misyjnej dorosłych, której przewodziła Lidia Greń-Wajdzik. Sama powierzała wszystkie swoje trudności Bogu przez orędownictwo błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej. Za otrzymane łaski przyrzekła utworzyć w Skoczowie dziecięce koło misyjne, które po dziś dzień prężnie pomaga ludziom potrzebującym na całym świecie. Skoczowskie koło misyjne zainaugurowało swoją działalność 21 października 1994 roku podczas Niedzieli Misyjnej. W obecności siostry Izabeli Rudnickiej sekretarz krajowej Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci „Misyjna Jutrzenka” wystawiła pierwsze przedstawienie o tematyce misyjnej. Siostra Izabela wręczyła wszystkim członkom legitymacje oraz przybliżyła cele działalności dziecięcych kół misyjnych.

Zaangażowanie „Misyjnej Jutrzenki” w pomoc materialną i duchową misjom stale wzrastało. Dzieci z chęcią odkrywały życie ludzi w dalekich krajach dzięki spotkaniom z misjonarzami. Koło misyjne z ochotą przygotowywało rokrocznie przedstawienia z okazji Dnia Matki i Niedzieli Misyjnej. Występom towarzyszyła loteria fantowa. Nad programem artystycznym czuwały animatorki misyjne, które z ogromnym oddaniem rozwijały działalność grupy misyjnej. W 1994 roku funkcję tę pełniła Anna Wajdzik z d. Tobiasiewicz. Przez kolejne 5 lat koło misyjne prowadziła Anna Kulawska z d. Domagała, którą wspomagał od strony muzycznej Krzysztof Kubik.

Ważnym przeżyciem dla „Misyjnej Jutrzenki” była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Skoczowie. 22 maja 1995 roku podczas Mszy świętej na wzgórzu Kaplicówka przedstawicielka grupy Agnieszka Chruszcz złożyła na ręce Jana Pawła II dary ofiarne. W kolejnych latach grupa misyjna kilkakrotnie podejmowała korespondencję z Ojcem Świętym, a w 2006 roku modliła się przy Jego grobie w Watykanie.

Skoczowskie koło misyjne od początku swego istnienia chętnie uczestniczyło w Krajowych Kongresach Misyjnych Dzieci organizowanych początkowo na Jasnej Górze, następnie w Warszawie. W spotkaniach brało udział zwykle kilkaset dzieci z całej Polski. Wyjazdy zachęcały do większego zaangażowania się poprzez występy w okolicznych miejscowościach, m.in. w Simoradzu, Pogórzu, Brennej, Górkach Wielkich, Dębowcu, Ochabach i Drogomyślu.

Ważnym wydarzeniem były rokrocznie wystawiane przez dzieci Jasełka Bożonarodzeniowe. Spektakle zawsze w oryginalny sposób opowiadały o przyjściu na świat Pana Jezusa, zaś zebrane w tym czasie ofiary były przeznaczane dzieciom potrzebującym w krajach misyjnych.

Od połowy 1999 roku funkcję animatora grupy objęła Urszula Marhula. Z niezwykłą sumiennością podchodziła do organizacji wszystkich wydarzeń oraz formacji duchowej dzieci i młodzieży. Od strony muzycznej wspierali ją kolejno Wojciech Pasieka, Marek Różycki i Anna Wiech. „Misyjna Jutrzenka” chętnie wystawiała przedstawienia, koncertowała oraz organizowała kiermasze, a w Święta Wielkiej Nocy zbierała fundusze na akcję MIVA Polska podczas święcenia pojazdów. Skoczowska grupa występowała w tym czasie także w Pszczynie, Bielsku-Białej, Radziechowach i Żywcu.

„Misyjna Jutrzenka” włączyła się od 2013 roku w akcję Adopcja na odległość, w której wspiera dziewczynkę z Madagaskaru o imieniu Julia, zaś od niedawna pomaga chłopcu z Tanzanii o imieniu Wiliam.

Od 2016 roku funkcję animatorów „Misyjnej Jutrzenki” objęli Joanna Walczyk z d. Marondel oraz Paweł Moskała, którzy z zaangażowaniem kontynuują działalność koła misyjnego. Dzieci wraz z rodzicami chętnie pomagają potrzebującym poprzez akcje charytatywne na rzecz misji organizowane w Skoczowie i okolicznych miejscowościach oraz wystawiają barwne Jasełka Bożonarodzeniowe, które cieszą się zawsze ogromnym zainteresowaniem. Ważnym wydarzeniem dla koła misyjnego był w bieżącym roku 1. Piknik Misyjny, który odbył się 26 maja w Parku im. F. Nowaka w Skoczowie. Tłumnie zgromadzeni mieszkańcy Skoczowa mieli okazję zobaczyć program artystyczny „Misyjnej Jutrzenki”, wysłuchać świadectwa misjonarki Magdaleny Sitarz oraz siostry Anety Laszczyk, a także skorzystać z licznych atrakcji.

Ogromnym wsparciem dla dziecięcego koła są opiekunowie duchowi. Od 1994 do 2005 roku modlitewnie i organizacyjnie „Misyjną Jutrzenkę” wspierał ks. Karol Mozor, od 2005 do 2006 funkcję tę pełnił ks. Tomasz Kotlarski, a od 2006 do 2010 roku ksiądz Marcin Wróbel. Obecnie opiekunem duchowym jest ks. Juliusz Kropacz.

Poza cotygodniowymi spotkaniami koło misyjne chętnie spędza czas wspólnie podczas organizowanych wyjazdów wakacyjnych, a także górskich wycieczek po beskidzkich szlakach. Od 1994 roku „Misyjna Jutrzenka” zwiedziła niemal każdy zakątek Polski.

W niedzielę, 27 października 2019 roku, Koło Misyjne „Misyjna Jutrzenka” dziękowało na Mszy św. o godzinie 11:00 za 25 lat istnienia. W wydarzeniu uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie oraz zaproszeni goście. Kazanie wygłosił ks. Janusz Talik –  dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Autor: Paweł Moskała