Bieg dla bł. ojca Michała Tomaszka

  • 5 października 2017, Mateusz Kierczak

W niedzielne popołudnie odbył się Międzynarodowy Bieg Memoriałowy im bł. ojca Michała Tomaszka w Łękawicy pod honorowym patronatem biskupa Romana Pindla, ojców franciszkanów z Rychwałdu oraz wójta gminy Łękawica, Tadeusza Tomiczka. Jest to pierwsze działanie w ramach projektu pn.: „Kultura od nowa pisana – rozwój współpracy transgranicznej Łękawica – Řepiště”, który Gminny Ośrodek Kultury w Łękawicy realizuje wspólnie z partnerską gminą z Czech, za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Imprezę początkowo zaplanowano na 23 września 2017 r., czyli w dzień urodzin bł. o. Michała, jednak z uwagi na intensywne opady deszczu bieg został przełożony na dzień 1 października.

W dzień zawodów, którym towarzyszyła piękna słoneczna pogoda. Na linii startu stanęło 254 uczestników. Zawodnicy startowali w pięciu trasach biegowych. Szóstą trasą był bieg fair play Stowarzyszenia Dzieci Serc z Radziechów. W sportowych zmaganiach towarzyszyła im rodzina bł. o. Michała oraz o. Bogdan Kocańda – proboszcz parafii i kustosz sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie – bazyliki mniejszej oraz ks. Janusz Talik dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W tej kategorii wszystkie dzieci otrzymały nagrody: pamiątkowy medal oraz maskotki ufundowane przez Hodowlę Psów Rasowych „Olbrzym” z Rychwałdu.

Na zawody przybyła również delegacja ze Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie na czele z dyrektorem Krzysztofem Nowakiem. Była to szczególna chwila dla naszej społeczności lokalnej, w której wspólnie upamiętniliśmy wydarzenia roku 1991, kiedy to w Peru ponieśli męczeńską śmierć za wiarę patroni obydwu szkół. Z tej okazji wójt Łękawicy Tadeusz Tomiczek wręczył na ręce dyrektora szkoły dyplom i podziękowania dla wójta gminy Tarnów.

Wszystkim, którzy ukończyli bieg zostały wręczone pamiątkowe medale z wizerunkiem bł. o. Michała Tomaszka. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody i medale, których zakup został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2010 oraz z budżetu państwa RP za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Był to sprzęt sportowy, w tym: rolki, deskorolki, piłki, torby sportowe, kijki do nordic walkingu.

PODZIĘKOWANIA

Organizatorzy Biegu serdecznie dziękują za okazaną życzliwość i pomoc: komisji sędziowskiej tj. pani Monice Kurpiel, panu Sławkowi Raczkowi oraz panu Grzegorzowi Magiera, Komendantowi Gminnemu ZOSP RP dh Szymonowi Barglikowi, jednostkom OSP z terenu gminy Łękawica, Komisariatowi Policji w Gilowicach, panu Dominikowi Cengiel.

 

Dyrektor GOK w Łękawicy

Wanda Bąk

 

Za: http://www.lekawica.com.pl/x-bieg-memorialowy-im-bl-o-michala-tomaszka,1,2152,akt.html

Tam też znajdują się wyniki biegów oraz zdjęcia z imprezy.