Bp Renatus Nkwande w aleksandrowickim Emaus

  • 28 kwietnia 2018, Robert Karp

Wzrost powołań kapłańskich, rosnąca liczba katolików i energiczny rozwój struktur – taki obraz Kościoła w afrykańskiej Tanzanii przedstawił bp Renatus Nkwande, który był gościem misyjnego spotkania w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Bielsku-Białej. Wraz z misjonarzami bielsko-żywieckimi, ordynariusz diecezji Bunda przybliżył jednocześnie trudności i wyzwania, na które co dzień natrafiają posługujący w Tanzanii.

W spotkaniu w parafialnej kawiarence Emaus w Aleksandrowicach, zorganizowanym przez dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w diecezji bielsko-żywieckiej ks. Janusza Talika, uczestniczyli m.in. członkowie kół misyjnych z Żywca, Przyborowa, Kończyc Małych, Bielska-Białej i Oświęcimia, a także grupa Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego z konkatedralnej parafii w Żywcu.

52-letni bp Renatus zaprezentował historię i dzień dzisiejszy Kościoła w Tanzanii, który zaczął się kształtować z chwilą, gdy na tych ziemiach 150 lat temu pojawili się pierwsi misjonarze. Wskazał na czynniki wielokulturowości i wielowyznaniowości, wpływające na obraz katolicyzmu w tej części Afryki.

Zwrócił uwagę w tym kontekście na islam, który z łagodnego i tolerancyjnego wobec chrześcijan mocno się obecnie zradykalizował i stał się jawnie nietolerancyjny. Według hierarchy, odpowiedzią wyznawców Chrystusa wobec tego problemu są starania na rzecz edukacji młodego pokolenia. Wyliczył, że w ciągu krótkiej historii diecezji, ustanowionej w 2010 roku, powstało 7 dużych szkół, w których kształci się setki dzieci.

„Jedna klasa liczy czasem 200-300 dzieci. Takich klas jest siedem, a nauczycieli zaledwie pięciu” – wyjaśnił ks. Piotr Koszyk. Jak zauważyli biskup i misjonarze, prawdziwym problemem stają się agresywne działania środowisk laickich i homoseksualnego lobby zachodniego świata. Kręgi te pomoc finansową dla Afryki uzależniają od akceptacji reguł prawnych, wiążących się z upowszechnianiem moralności i obyczajowości sprzecznych z systemem wartości chrześcijańskich. Rozmówcy akcentowali realność takich zagrożeń dla wiary, jak promowany powszechnie w internecie konsumpcyjny styl życia.

Spotkanie zakończyła Eucharystia w aleksandrowickiej świątyni. Msza św., oprócz liturgii słowa, sprawowana była w powszechnie używanym w Afryce Środkowej języku suahili.

W 21 parafiach diecezji Bunda pracuje 24 kapłanów i 33 osoby zakonne. Na jej terenie mieszka ok. 300 tys. katolików, co stanowi 24 proc. całości populacji zamieszkałej na tym obszarze.

Biskup z misjonarzami podczas wizyty w Polsce odwiedzili m.in. znane polskie sanktuaria na południu kraju, kapłanów z Domu Księży Emerytów w Bielsku-Białej. Spotkali się z biskupami diecezji bielsko-żywiekciej. Bp Nkwande złożył osobiste podziękowania rodzinom polskich misjonarzy pracujących w Tanzanii.

fot. ks. Piotr Bączek