Być dłońmi Chrystusa tu i teraz – misje z kleryckiej perspektywy

  • 3 listopada 2018, Robert Karp

W ramach Tygodnia Misyjnego, przeżywanego w tym roku pod hasłem “Pełni Ducha i posłani”, alumni Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej mieli okazję pogłębić swoją świadomość misyjną przez spotkanie z Gabrielą Filonowicz, świecką misjonarką w Peru oraz ks. Januszem Talikiem, dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w diecezji bielsko-żywieckiej.

Podczas spotkania z klerykami pani Gabriela opowiedziała o rozeznawaniu powołania do głoszenia Chrystusa na misjach. Podzieliła się również swoim bogatym doświadczeniem z okresu piętnastoletniej pracy w Brazylii, Peru i Boliwii. Podkreśliła, że “modlitwa ludzi wierzących jest jak paliwo, dzięki któremu możemy odpalić motor pracy misyjnej”, zachęcając alumnów do wytrwałej modlitwy za kraje Trzeciego Świata. Misjonarka wskazała główne problemy towarzyszące ewangelizacji, jakimi są choćby ogromna bieda, niski poziom wykształcenia czy słaba formacja religijna wynikająca z braku kapłanów i dużej rozległości terenów potrzebujących opieki duszpasterskiej.  “Dużo dzieci korzystających z naszej pomocy pochodzi z rodzin rozbitych, poranionych, a to, czego najbardziej potrzebują, to doświadczenia miłości Jezusa oraz dobrych ludzi, której tak często nie znajdują w swoich domach” – zauważyła.

Temat modlitwy i pomocy krajom misyjnym rozwinął ksiądz Janusz Talik, który przewodniczył Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa. W wygłoszonej homilii celebrans zauważył, że na mocy sakramentu Chrztu Świętego każdy z nas jest powołany do bycia apostołem w swoim środowisku. “Mamy być dłońmi Chrystusa, które pomagają, leczą, karmią wszystkich potrzebujących. Prawdziwa praca misjonarza to działanie ludzkie oparte na mocy z wysoka”. Przytaczając postać świętej Teresy od Dzieciątka Jezus stwierdził zaś, że nie trzeba być daleko od ojczyzny, by głosić innym Słowo Boże, ale wystarczy obudzić w sobie świadomość misyjną i nie bać się wyjść poza strefę własnego komfortu. “Misje rozpoczynają się wtedy, gdy zaczynasz dostrzegać coś więcej poza czubkiem własnego nosa” – spuentował kaznodzieja.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 roku przez papieża Piusa XI i jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października. W Polsce przedłuża się on na cały tydzień i jest  czasem szczególnej modlitwy za misjonarzy oraz o nowe powołania misyjne.

Autor: kl. Piotr Leśniak