Działalność misyjna dzieci w parafii Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach

  • 10 marca 2017, Mateusz Kierczak

Dzieci z parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze podjęły Misyjny Plan Wielkopostny, zaproponowany przez katechetów. W niedzielę 26 lutego wylosowały misjonarza pochodzącego z naszej diecezji, którego mają objąć opieką modlitewną. Specjalnie przygotowane kalendarze w kształcie trójwymiarowej owieczki będą im przypominać o zobowiązaniu modlitewnym.

Ponadto Koło Misyjne ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika, pragnie podjąć adopcję serca dziecka z Afryki. Dzięki życzliwości proboszcza ks. Eugeniusza Burzyka dzieci podczas każdej Drogi Krzyżowej zbierają datki na ten cel. W ten sposób całe rodziny parafii przeżywają tegoroczny Wielki Post w duchu troski i modlitwy za misje i misjonarzy na całym świecie.

Od września do listopada ubiegłego roku Szkolne Koło Misyjne „Dzieci-Dzieciom” już po raz trzeci zorganizowało kiermasz świąteczny. Z zużytych rolek papieru toaletowego, żarówek, kapsli czy wacików itp. uczniowie klas 3 i 4, należący do kółka, wykonali świąteczne ozdoby. Kiermasz przyniósł dochód w kwocie 200 zł. Dzieci wspólnie zadecydowały, że zarobione pieniądze w całości zostaną wysłane ich rówieśnikom z Ameryki Południowej. Dochód ze wcześniejszych kiermaszów przeznaczony był dla dzieci z Afryki i Filipin. Wszyscy członkowie zespołu misyjnego otrzymali „Kubki Małego Misjonarza” ufundowane przez parafię.

A. Zając, A. Nowosad, ks. dk. M. Tomaszek