Dzieci komunijne dzieciom misji

  • 29 kwietnia 2018, Robert Karp

Inicjatywa PDMD “Dzieci komunijne dzieciom misji” to ważny element chrześcijańskiej formacji, który otwiera serca i umysły najmłodszych na potrzeby innych, ożywia wiarę, nadzieję i miłość, a także pozwala uczestniczyć w prawdziwym życiu wspólnoty Kościoła.

Niczego nie da się porównać z radością, jaką daje przyjaźń z Jezusem. Tej bliskości Boga w sakramencie Eucharystii mogą doświadczyć już dzieci. Jedność z Bogiem, we wspólnocie Kościoła, daje im siły, aby wzrastać w wierze, nadziei i miłości. Obdarowane mogą i chcą obdarowywać, uczestnicząc w inicjatywie „Dzieci komunijne dzieciom misji”. Mocą modlitwy i wyrzeczenia – w sam raz na miarę dziecięcego serca – stają się misjonarzami dla swoich rówieśników. Tym samym włączają się w samo serce dzieła misyjnego Kościoła. Tak jak to uczyniła kiedyś pewna niezwykła, mała dziewczynka, znana dziś na całym świecie jako św. Tereska od Dzieciątka Jezus, patronka misji.

Inicjatywa PDMD to ważny element chrześcijańskiej formacji, który otwiera serca i umysły najmłodszych na potrzeby innych, ożywia wiarę, nadzieję i miłość, a także pozwala uczestniczyć w prawdziwym życiu wspólnoty Kościoła. Wspólnoty, której najważniejszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu na całym świecie. Aby dobrze przygotować się do tego misyjnego kroku, dzieci zapoznają się na katechezie z piękną ideą Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Powinna ona skierować ich wzrok i serca ku rówieśnikom w krajach misyjnych i rozpalić pragnienie niesienia pomocy, dzielenia się „wiarą i chlebem”.

Uroczysta oprawa misyjnego dnia w Białym Tygodniu (liturgia Mszy św.) pozwoli głębiej przeżyć ten ważny moment, kiedy dzieci przyniosą Jezusowi najdroższy ze wszystkich prezentów – swoją gotowość do dzielenia się Ewangelią z innymi. Uczynią tak modląc się razem w intencji potrzebujących dzieci świata i dokonując aktu wyrzeczenia z choćby małej części swoich prezentów lub oszczędności. Ustaloną wcześniej z rodzicami kwotę, włożoną do kopertki z napisem „Mój dar dla dzieci z krajów misyjnych”, zaniosą w uroczystej procesji przed ołtarz. Istotnym elementem tej ceremonii jest świadomość, z jakiego powodu i w jakim celu dzieje się to misyjne przedsięwzięcie. Ten gest powinien wypływać z wdzięczności i miłości do Jezusa, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi. W ten sposób dzieci niosą Miłość tym rówieśnikom, których życie naznaczone zostało cierpieniem z powodu wojny, przemocy, odrzucenia, życia na ulicy albo w niewoli – opuszczone, krzywdzone, niechciane, niekochane…

Symbolika tegorocznej pamiątki (obrazka) misyjnego dnia w Białym Tygodniu nawiązuje do wspólnoty Kościoła. Oto wszystkie dzieci świata, bez względu na kolor skóry, przyjmują Jezusa w Eucharystii i dzielą się Nim z innymi. W ten sam sposób dzielą się zwykłym chlebem i troszczą o siebie nawzajem. Nie zamykają się na świat, ale do tej wspólnoty przyciągają mocą miłości inne dzieci świata, zwłaszcza te najbardziej głodne, zranione i niekochane

Dzięki zaangażowaniu polskich dzieci w tę inicjatywę od kilkudziesięciu lat wspierane są projekty niosące pomoc najmłodszym mieszkańcom krajów misyjnych. Ich celem jest ochrona życia (pomoc medyczna, dożywianie, utrzymanie ośrodków dla dzieci bezdomnych, maltretowanych i wykorzystywanych), edukacja (czesne, wsparcie dla szkół, przedszkoli oraz internatów) oraz formacja chrześcijańska (umożliwienie dzieciom uczestnictwa w katechezie i przygotowaniach do sakramentów świętych).

W ubiegłym roku wsparcie z funduszu PDMD z Polski zrealizowano aż 80 projektów pomocy dla dzieci w 11 krajach świata. Pomoc od dzieci komunijnych z Polski trafiła do szkół, przedszkoli, internatów, ochronek oraz ośrodków zakonnych i parafialnych w Albanii, Ekwadorze, Ghanie, Indiach, Indonezji, Malawi, Republice Demokratycznej Kongo, Rwandzie, Tajlandii, Tanzanii i na Sri Lance.

W tym roku dzieci komunijne i kolędnicy misyjni pospieszą z pomocą dzieciom w Burundi i Rwandzie!

Tekst i foto: PDMD

Za: http://www.dzieciom-misji.missio.org.pl/bialy-tydzien/projekty-roku/133-w-mocy-ducha-dzieci-komunijne-dzieciom-misji-2018