Dzień Fatimski w Tanzanii

  • 14 maja 2017, Robert Karp

Ks. Piotr Koszyk, kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, od ponad 20 lat pracuje na misjach w Tanzanii. Od niedawna pomaga mu tam także ks. Grzegorz Drewniak. Z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich kapłani przesłali krótki film, na którym uwiecznili m.in. jak wygląda praca duszpasterska w sercu Afryki.