Jubileusz 40-lecia misyjnej posługi bp. Tadeusza Zbigniewa Kusego OFM oraz Zofii Kusy

  • 15 lipca 2019, Robert Karp

W niedzielę, 28 lipca 2019 r., serdecznie zapraszamy na jubileusz 40-lecia misyjnej posługi, pochodzących z naszej diecezji, biskupa Tadeusza Zbigniewa Kusego OFM oraz jego siostry Zofii Kusy. Uroczysta Msza św. dziękczynna będzie miała miejsce w kościele św. Maksymiliana, w Bielsku-Białej Aleksandrowicach o godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich diecezjan, a zwłaszcza wszystkie grupy misyjne działające w diecezji oraz sympatyków misji. Chcemy modlitwą podziękować Panu Bogu za naszych misjonarzy oraz wesprzeć ich posługę duchowo i materialnie. Bp Tadeusz Kusy będzie również głosił słowo Boże podczas niedzielnych Mszy św. w aleksandrowickim kościele.

Bp Tadeusz Zbigniew Kusy OFM – pochodzi z Cieszyna, święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1976. W roku 1979 wyjechał na misje do Zairu (dzisiejsze Kongo) na 10 lat, następnie studiował w Paryżu, po czym wrócił na misje, do Republiki Środkowej Afryki. W roku 2014 został biskupem koadiutorem diecezji Kaga Bandoro, a od roku 2015 biskupem ordynariuszem tejże diecezji. Jest bratem Zofii Kusy, misjonarki pracującej od 1979 roku w Brazylii.

Zofia Kusy jest rodowitą cieszynianką, a od roku 1979 misjonarką w Brazylii. W sposób szczególny poświęciła się pracy wśród biednych dzieci w slumsach. Na szczególną uwagę zasługuje jej zaangażowanie w duszpasterstwo dzieci – instytucji, które są wyjątkowo mocno szanowane przez społeczeństwo, a nawet przez rząd brazylijski. Wszystko dzięki szczególnym jego zasługom na polu obrony życia ludzkiego i pomocy najbardziej potrzebującym rodzinom. W roku 2017 otrzymała medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, honorujący osoby i instytucje zasłużone dla misji.

O pracy misyjnej Ks. Biskupa Tadeusza Kusego oraz pani Zofii Kusy można przeczytać w naszej zakładce misyjnej pod następującymi linkami:

https://diecezja.bielsko.pl/misje/odwiedziny-prosto-z-brazylii/

https://diecezja.bielsko.pl/misje/slowo-pasterskiej-troski-z-serca-afryki/

https://diecezja.bielsko.pl/misje/z-serca-afryki/

https://diecezja.bielsko.pl/misje/swiateczne-zyczenia-z-serca-afryki/

https://diecezja.bielsko.pl/misje/zyczenia-wielkanocne-z-serca-afryki/

https://diecezja.bielsko.pl/misje/rozmowa-z-biskupem-misjonarzem/

https://diecezja.bielsko.pl/misje/z-serca-afryki-2/

https://diecezja.bielsko.pl/misje/zofia-kusy-swiecka-misjonarka-z-cieszyna-nagrodzona/

https://diecezja.bielsko.pl/misje/swiateczne-zyczenia-z-serca-afryki-2/

https://diecezja.bielsko.pl/misje/misjonarka-na-medal/

https://diecezja.bielsko.pl/misje/z-moich-codziennosci-list-od-biskupa-zbigniewa-kusego-z-afryki/

https://diecezja.bielsko.pl/misje/zyczenia-swiateczne-od-bp-kusego-z-kaga-bandoro/