Kolędnicy Misyjni – zaproszenie na spotkanie diecezjalne

  • 21 grudnia 2018, Robert Karp

Czas świąteczny to przede wszystkim radość ze spotkania z Jezusem, który przychodzi, także w tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia. To czas doświadczania Jego obecności i miłości. To również czas dzielenia się tą radością z innymi.

I jak co roku, w tym świątecznym czasie, w naszych miastach i wioskach pojawiają się Kolędnicy, a wśród nich Kolędnicy Misyjni. Pragną oni głosić wszystkim Dobrą Nowinę o przyjściu Zbawiciela, o Jego miłości do każdego człowieka. Oprócz tego chcą przybliżyć tematykę misyjną, szczególnie troski i problemy dzieci żyjących w różnych zakątkach świata. Chcą ich otoczyć modlitwą i wspomóc zebranymi ofiarami.

W tym roku Kolędnicy Misyjni kolędują dla dzieci w Rwandzie i Burundi. Modlitwą i ofiarą pragną wesprzeć wszystkie dzieła i projekty Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które będą realizowane w tych krajach. Dotyczyć one będą miedzy innymi niesienia pomocy niedożywionym dzieciom, ochronie życia, edukacji i formacji chrześcijańskiej.

Podsumowaniem misyjnego kolędowania będzie diecezjalne spotkanie Kolędników Misyjnych. Referat ds. Misji naszej diecezji oraz Parafia Narodzenia NMP w Żywcu serdecznie zapraszają na to wydarzenie. Chcemy wspólnie Panu Bogu dziękować za dar misyjnego kolędowania i razem modlić się za tych, którym przyszliśmy z pomocą. To misyjne spotkanie będzie miało miejsce 20 stycznia 2019 roku, a rozpocznie się Mszą Świętą w żywieckiej konkatedrze o godz. 12.30. Po Eucharystii będzie czas na wspólne kolędowanie, słodki poczęstunek oraz Jasełka Misyjne, w wykonaniu „Misyjnej Jutrzenki” ze Skoczowa.

Bardzo gorąco zapraszamy wszystkie grupy kolędnicze z naszej diecezji wraz z Opiekunami. Ze względów organizacyjnych prosilibyśmy o wcześniejsze zgłoszenie grupy (najlepiej do 10 stycznia) do Siostry Anety Laszczak CMBB – sanetal@interia.pl. W zgłoszeniu prosimy o podanie parafii, imienia i nazwiska opiekuna grupy oraz kontakt do niego, przybliżoną ilość uczestników.

Niech to spotkanie jeszcze bardziej ożywi w nas misyjny zapał oraz będzie pomocą w ciągłym stawaniu się „misjonarzami” w naszych rodzinach, środowiskach, miejscach nauki i pracy; wszędzie tam, gdzie nas Pan Bóg posyła.