Ks. Talik: potrzeby misyjne bardzo otwierają serca ludzi

  • 17 października 2020, Robert Karp

Pod hasłem „Oto ja, poślij mnie” w niedzielę obchodzony będzie Światowy Dzień Misyjny. Na całym świecie – także w Polsce – pieniądze zebrane w kościołach przekazane zostaną papieżowi, który rozdysponuje je na różne cele misyjne. Zgodnie z tradycją Niedziela Misyjna w Polsce rozpoczyna obchody Tygodnia Misyjnego. Z powodu zagrożenia epidemicznego większość przygotowanych na ten dzień wydarzeń, także na terenie diecezji, odwołano lub odbędą się w ograniczonym wymiarze.

Obecnie na misjach pracuje trzech kapłanów diecezji bielsko-żywieckiej – dwóch w Tanzanii (ks. Krzysztof Dybał i ks. Grzegorz Drewniak) i jeden w Chile (ks. Robert Szczotka). Trzech kapłanów pracuje na terenach misyjnych – w Rosji i na Ukrainie, a trzy misjonarki świeckie posługują w Brazylii, Peru i Gwatemali. Są to Zofia Kusy, Gabriela Filonowicz i Aleksandra Grzbiela.

Jednocześnie w Centrum Formacji Misyjnej do misji w Kamerunie przygotowuje się podczas rocznej formacji misjonarka świecka Agnieszka Nowak. Jest także duża grupa sióstr, braci i ojców zakonnych pochodzących z terenu diecezji i pracujących na misjach. Do wspierania wszystkich osób zaangażowanych w poszczególne dzieła misyjne wezwał ks. Janusz Talik, diecezjalny referent ds. misji, wspominając także o wolontariackim, czasowym wymiarze misyjnych podejmowanych wyzwań. „Ważne, by taki wyjazd na wolontariat był poprzedzony dobrym przygotowaniem. Trzeba się zaangażować tak, by wyjazd taki był bezpieczny i skuteczny” – zastrzegł kapłan w rozmowie z „Aniołem Beskidów”.

Jak zauważył ks. Talik w nawiązaniu do tegorocznego papieskiego orędzia na Dzień Misyjny, misja powinna być powołaniem i zadaniem każdego wyznawcy Jezusa. „Powinna być w naszym życiu ta opcja bliskości z Chrystusem” – dodał i zwrócił uwagę, że mieszkańcy diecezji są mocno zaangażowani we wspieranie – modlitewne i materialne – tych, którzy w ich imieniu głoszą Chrystusa w różnych zakątkach globu.

„Potrzeby misyjne bardzo otwierają serca” – zaznaczył, wskazując na znaczenie wspólnot parafialnych, które są żywotnie zainteresowane sprawami misji, ich potrzebami. W szczególności podziękował Różom Żywego Różańca za uczestnictwo w akcji „Żywy Różaniec dla misji”, organizowanej przez Papieskie Dzieła Misyjne.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Z okazji Światowego Dnia Misyjnego wydawane są orędzia misyjne. Ukazują się one regularnie od pontyfikatu Pawła VI, a ogłaszane są w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

W tegorocznym orędziu papież Franciszek wskazuje na znaczenie, jakie dla misji ma bolesne doświadczenie spowodowane przez pandemię COVID-19, które dotknęło całą ludzkość. „W tym kontekście powołanie do misji (…) jawi się jako szansa dzielenia się, służby, wstawiennictwa” – stwierdza. Jednocześnie Franciszek zauważa, że Pan Bóg prosi nas jako uczniów Chrystusa o gotowość do wyruszenia i posyła nas na misję do świata i do narodów, aby „przez nasze świadectwo wiary i głoszenie Ewangelii Bóg mógł ponownie ukazać swoją miłość oraz dotknąć i przemienić serca, umysły, ciała, społeczeństwa i kultury w każdym miejscu i czasie”.

Papież podkreśla też znaczenie modlitwy, refleksji i pomocy materialnej jako włączenia się w misję Jezusa w Jego Kościele. „Miłość wyrażona w zbiórkach podczas celebracji liturgicznych trzeciej niedzieli października ma na celu wsparcie pracy misyjnej, prowadzonej w moim imieniu przez Papieskie Dzieła Misyjne, aby wyjść naprzeciw duchowym i materialnym potrzebom narodów i Kościołów na całym świecie, dla zbawienia wszystkich” – przypomina papież.

W zeszłym roku Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce zebrały podczas Niedzieli Misyjnej i przekazały Stolicy Apostolskiej kwotę 1 134 489,43 USD – na budowę kościołów, kaplic, domów parafialnych, a także formację katechistów, kapłanów i rozwój ewangelizacji medialnej.

Jak podają Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce, 5 miliardów ludzi na świecie nie jest jeszcze ochrzczonych lub nie zna Chrystusa. Na świecie pracuje 400 tys. kapłanów, w tym 150 tysięcy misjonarzy.

Każdego roku Polacy przekazują kwotę ponad 1 mln dolarów amerykańskich zebraną podczas Niedzieli Misyjnej. Polska zajmuje 8 miejsce w Europie pod względem finansowego wspierania placówek misyjnych.

Papieskie Dzieła Misyjne z Polski w roku 2020 finansują: 58 projektów w 7 krajach (Ghana, Liberia, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Tadżykistan, Tajwan). Są to m.in.: budowa i remont świątyń, kaplic, domów parafialnych i pomieszczeń służących duszpasterstwu; kształcenie koordynatorów katechez; dofinansowanie szkoleń dla młodzieży.

Misjonarki i misjonarze przychodzą z pomocom najbardziej potrzebującym. Na co dzień zajmują się przekazywaniem paczek żywnościowych, lekarstw, środków higieny osobistej, organizowaniem ciepłych posiłków, szyciem maseczek ochronnych. Zachęcają też podopiecznych do dbania o częste mycie rąk, dostarczając im mydło oraz środki dezynfekujące, które mimo ogromnego zapotrzebowania, są towarem deficytowym.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW), Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA), Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) oraz Papieska Unia Misyjna (PUM) – zostały założone w XIX i XX wieku i miały za cel budzenie świadomości misyjnej wśród wiernych Kościoła katolickiego: dorosłych, młodzieży, dzieci oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego.