Misjonarka świecka: zawsze chciałam pomagać innym

  • 20 października 2020, Robert Karp

„Zawsze chciałam pomagać innym ludziom. Nawet jak wybierałam swój zawód, czyli pielęgniarstwo, to moim głównym priorytetem było robienie czegoś, co ma sens. Bardzo chciałam pracować z tymi, z którymi być może ktoś inny nie chce pracować. Myślę, że to jest mocno powiązane z łaską od Pana Boga w moim życiu” – mówi Agnieszka Nowak, świecka misjonarka z diecezji bielsko-żywieckiej, która przygotowuje się w Centrum Formacji Misyjnej do wyjazdu na placówkę misyjną – Leprozorium, w Kamerunie.

W wypowiedzi dla programu telewizyjnego „Okiem Wiary” tłumaczy, że decyzja o udziale w wolontariacie misyjnym jest przemyślana. „Na tyle przemyślana, by podjąć pewne ryzyko, by nie bać się niebezpieczeństw związanych z pobytem w innym kraju”.

Agnieszka Nowak, która za swoje misyjne motto wybrała słowa z 2 Listu św. Pawła do Koryntian „Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali”, w 2017 roku uczestniczyła w wolontariacie misyjnym w Indiach. Pracowała tam w ambulatorium medycznym.