Mungu aibariki Polandi

  • 10 listopada 2018, Robert Karp

„Łączymy się w świętowaniu Dnia Niepodległości. Mungu aibariki Polandi. Niech Bóg błogosławi Polskę” – napisał w przesłanych życzeniach kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, ks. Piotr Koszyk, który od ponad 20 lat pracuje na misjach w Tanzanii. Wraz z doświadczonym misjonarzem jubileuszowe życzenia śle także pomagający mu na ziemi afrykańskiej od pewnego czasu, ks. Grzegorz Drewniak.