Niedziela Misyjna w konkatedrze

  • 6 listopada 2018, Robert Karp

W żywieckiej konkatedrze wierni przeżywali 28 października 2018 r. Niedzielę Misyjną. Była ona swoistym przedłużeniem o jeden dzień Tygodnia Misyjnego, który rozpoczął się 21 października świętem Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła. Tydzień Misyjny obchodzono w tym roku pod hasłem: „Pełni ducha i posłani”.

W czasie Mszy kazania głosił ks. Janusz Talik, diecezjalny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych. W swoim słowie ukazywał m.in. istotę misji i zaangażowania misyjnego. Wyjaśniał również, na czym polega praca misjonarza i jako przykład wskazał siostry serafitki w Boliwii, pełniące misyjną posługę w domu dziecka, gdzie przebywają podopieczni, których rodzice odsiadują wyroki w więzieniach.

Za misje modlono się w czasie wszystkich Mszy św. oraz na nabożeństwie różańcowym, przygotowanym przez Młodzieżowy Wolontariat Misyjny z Żywca pod kierunkiem s. Anety.

Wierni mogli zobaczyć, a także nabyć rzeczy wykonane przez dzieci z domu dziecka w Boliwii oraz wziąć udział w akcji Adopcja Serca. W ten sposób można było wesprzeć siostry w ich misyjnej posłudze.

Nad całością czuwała s. Aneta, wraz z współsiostrami serafitkami z Żywca oraz Młodzieżowym Wolontariatem Misyjnym. Szczególnym ubogaceniem była obecność przedszkolaków z przedszkola sióstr serafitek. Wychowankowie placówki ubrani byli w stroje pochodzące z różnych kontynentów.

Parafia żywiecka kolejny raz przeżywała Tydzień Misyjny dzięki życzliwości ks. proboszcza Grzegorza Gruszeckiego, duszpasterzy i wszystkich parafian.