Niedziela Palmowa w Tanzanii

  • 9 kwietnia 2017, Robert Karp

Ks. Piotr Koszyk, kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, który od ponad 20 lat pracuje na misjach w Tanzanii, przesłał krótkie filmiki z pozdrowieniami. Jeden z filmików rejestruje obchody Niedzieli Palmowej w kierowanej przez niego parafii. Na innym kapłan przekazał specjalne podziękowania dla przyjaciół misji.