Papieska intencja ewangelizacyjna na listopad 2018

  • 15 listopada 2018, Mateusz Kierczak

Aby język serca i dialogu miał zawsze przewagę nad językiem broni.

O dominację języka serca i dialogu

SZTUKA DIALOGU

Umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem uważana jest za wielką sztukę, ale jeszcze większą sztuką jest umieć słuchać drugiego. To jest droga do wzajemnego zrozumienia, do jedności. Taka postawa buduje jedność w rodzinie, w każdej wspólnocie, także narodowej. Tej sztuki uczymy się przez całe życie. Nie jest to łatwe, ponieważ wchodząc w dialog poznajemy siebie – dostrzegamy swoją chęć dominacji, skłonność do manipulacji i instrumentalnego traktowania innych, swoją interesowność. Poznajemy prawdę o sobie, która jest fundamentem miłości. Ale w całej tej sztuce najważniejsza jest otwartość serca na łaskę Boga, która uzdalnia do dialogu z drugim człowiekiem.

PRZECIW PRZEMOCY

Łatwiej stosować agresję, przemoc, broń, złe słowo, niż prowadzić dialog w pokoju. Tam, gdzie nie ma prawdziwego, szczerego dialogu, pojawia się zakłamanie, fałsz i podstęp, a w konsekwencji nienawiść. Jeśli jednak będę prowadził codzienny modlitewny dialog z Bogiem, to On uzdolni moje serce do miłości, a tym samym nauczy mnie języka dialogu w relacjach z drugim człowiekiem i przywróci pokój sercu.

Dziś, jak nigdy dotąd, potrzebujemy prawdy i miłości, by oczyścić nasze relacje i uczynić świat lepszym. I tylko Bóg może nam to dać.

Módlmy się więc, aby język serca i dialogu miał zawsze przewagę nad językiem broni.

Tekst: Ks. Maciej Górka, Dyr. PDM Diec. Gliwicka

Źródło: Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce; http://missio.org.pl/