Papieska Intencja Modlitewna na lipiec 2020

  • 1 lipca 2020, Robert Karp

Módlmy się, aby współczesnym rodzinom towarzyszyły miłość, szacunek oraz dobre rady innych.

O otoczenie rodzin miłością, szacunkiem i wsparciem

NAJWAŻNIEJSZA WSPÓLNOTA

Jan Paweł II w 1994 r. w Liście do rodzin Gratissimam sane napisał, że „pośród wielu dróg życia, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. (…) A jeśli w przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową”. Rodzina jest więc naturalnym środowiskiem wzrostu i rozwoju człowieka. Jest to miejsce, gdzie uczy się on zaufania, wybaczania, a przede wszystkim miłości. W niej rodzice przekazują wiarę swoim dzieciom i uczą ich wartości. Rodzina jest miejscem tworzenia –dosłownie i w przenośni – domu, do którego zawsze można wrócić.

WSPARCIE POPRZEZ MODLITWĘ

Według Centrum Badania Opinii Społecznej rodzina dla Polaków jest najważniejszą wartością (dane z lutego 2019). Dla 80% respondentów to właśnie szczęście rodzinne jest największym pragnieniem i wartością, którą kierują się w swoim życiu. Jednak jest ona narażona na rozbicie. Dlatego ważne jest, aby o nią „walczyć”. Metod jest wiele, ale bez oparcia na Bogu możemy ponieść klęskę. W rodzinie katolickiej dużą pomocą jest modlitwa – indywidualna lub wspólnotowa. W Kościele jest wiele wspólnot i grup, które w centrum stawiają dobro rodziny. Wśród nich są Domowe Ogniska Miłosierdzia. Ich członkowie modlą się w intencji polskich rodzin i starają się wprowadzać miłosierdzie do własnych domów.

Módlmy się, aby rodziny były otaczane miłością, szacunkiem i wsparciem.

Tekst: Elżbieta Polkowska, PDM

Źródło: Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce; http://missio.org.pl/