Papieska intencja modlitewna na luty 2017 roku

  • 31 stycznia 2017, Mateusz Kierczak

Za wszystkich ludzi cierpiących, szczególnie za ubogich, uchodźców i społecznie wykluczonych, aby w naszych wspólnotach znaleźli przyjęcie i pocieszenie.

Otwarte serce dla uchodźców i społecznie wykluczonych

DOSTRZEC POTRZEBUJĄCYCH

Zmartwychwstanie Chrystusa to światło w ciemności, zwycięstwo dobra nad złem, obmycie z brudu. Dlatego zauważając w naszym otoczeniu ludzi będących naprawdę w wielkiej potrzebie, powinniśmy również, a może i przede wszystkim, dostrzec tych, którzy się dzięki nim uświęcają. Pomimo bowiem wszelkiego rodzaju egoizmu i znieczulicy na świecie istnieją grupy hojnych i wspaniałomyślnych chrześcijan. Są to otwarte wspólnoty parafialne, społeczne czy też zakonne, które oprócz siebie samych i własnych celów zauważają tych, którzy ewidentnie potrzebują pomocy i zrozumienia, i które niosą realną ulgę cierpiącym.

POMAGAĆ POMAGAJĄCYM

Doceńmy wysiłki organizacji, które z chrześcijańskich pobudek wspomagają uchodźców. Wspierajmy w naszych parafiach ludzi ubogich i wykluczonych. Dziękujmy Bogu, bo najczęściej to nasi pasterze „wyczuwają zapach owiec”, jak lapidarnie powiedział papież Franciszek, a „same owieczki” nie boją się paść z innymi dzieląc „pastwisko”. Dlatego tym razem pomóżmy pomagającym, wesprzyjmy wspierających, pocieszmy pocieszających, aby łaski Pana obficie spływały na te chrześcijańskie wspólnoty, które nie wiedzą, co to jest egoizm i obojętność.

Módlmy się w lutym za wszystkich ludzi cierpiących, szczególnie ubogich, uchodźców i społecznie wykluczonych, aby w naszych wspólnotach znaleźli przyjęcie i pocieszenie.

Tekst: DAMIAN CICHY SVD

Źródło: Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce; http://missio.org.pl/