Papieska Intencja Modlitewna na październik 2020

  • 1 października 2020, Robert Karp

Papieska Intencja Modlitewna na październik 2020

Aby na mocy chrztu świętego wierni świeccy, a szczególnie kobiety, podejmowali większą odpowiedzialność w instytucjach Kościoła.

WIELKODUSZNY WKŁAD KOBIET

„Dzieje chrześcijaństwa przybrałyby inny obrót, gdyby nie było wielkodusznego wkładu kobiet” – powiedział Benedykt XVI w lutym 2007 r. podczas audiencji generalnej, której tematem była rola kobiet w życiu Jezusa i w pierwotnym chrześcijaństwie. Obok Apostołów wokół Jezusa były kobiety, które uzdrawiał, z którymi rozmawiał, które wsłuchiwały się w Jego naukę – jak Maria, siostra Marty. Wśród kobiet wyróżniała się także Maria Magdalena, która jako pierwsza spotkała Zmartwychwstałego i zaniosła tę wieść Apostołom. Święty Tomasz z Akwinu określił ją „apostołką apostołów”. Jednak najważniejszą ze wszystkich kobiet była Matka Jezusa – Maryja.

POTRZEBA KOBIECEJ OBECNOŚCI

Papież Franciszek w posynodalnej adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” (Radość Ewangelii) zwraca uwagę na wkład kobiety w społeczeństwo, na jej wrażliwość, intuicję i szczególne zdolności. „Dostrzegam z przyjemnością, jak wiele kobiet podziela odpowiedzialność duszpasterską razem z kapłanami, wnosząc swój wkład w towarzyszenie osobom, rodzinom lub grupom i ofiarując nowy wkład w refleksję teologiczną. Ale potrzeba jeszcze poszerzyć przestrzenie dla bardziej znaczącej obecności kobiecej w Kościele. Ponieważ «kobiece cechy są niezbędne we wszystkich przejawach życia społecznego, dlatego też obecność kobiet również w obszarze pracy powinna być zagwarantowana» (Papieska Rada «Iustitia et Pax», Kompendium nauki społecznej Kościoła, 295) w różnych miejscach, gdzie podejmowane są ważne decyzje, zarówno w Kościele, jak i w strukturach społecznych” – napisał w tym dokumencie papież Franciszek.

Módlmy się, aby na mocy chrztu świętego wierni świeccy, a szczególnie kobiety, podejmowali większą odpowiedzialność w instytucjach Kościoła.

Za: missio.org.pl