Pełni Ducha i Posłani

  • 9 października 2018, Mateusz Kierczak

Tydzień Misyjny 2018

Miesiąc październik to okres, który przede wszystkim kojarzymy z przesuwanymi paciorkami różańca podczas październikowych nabożeństw. Miesiąc ten ma jednak także wymiar misyjny. Oto przedostatnia niedziela października jest obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Misyjna, rozpoczynająca obchody Tygodnia Misyjnego. Jest to okres większego zaangażowania dla wszystkich, którzy biorą sobie do serca misyjny nakaz Jezusa. To również czas okazywania naszej wdzięczności za dar wiary i szczególnej pamięci o misjonarzach.

Tegoroczny Tydzień Misyjny rozpoczniemy 21 października, a obchodzić go będziemy pod hasłem: Pełni Ducha i posłani. W wielu parafiach Niedziela Misyjna i cały następujący po niej tydzień będą okazją do podjęcia tematyki misyjnej i misyjnej animacji. Zaplanowano kazania o tematyce misyjnej, misyjne nabożeństwa różańcowe, szkolne katechezy. Wszystko po to, aby ożywić zapał misyjny, bo przecież każdy z nas powołany jest bycia misjonarzem, bycia świadkiem i głosicielem Jezusa wszędzie tam, gdzie Pan Bóg nas posyła: w rodzinie, w szkole, w pracy.

Pomocą w przeżywaniu Tygodnia Misyjnego służą Misyjne Materiały Liturgiczne przygotowane przez Papieskie Dzieła Misyjne i Wydawnictwo Missio-Polonia. Zawierają one homilie dla dorosłych, młodzieży i dzieci na Niedzielę Misyjną, liturgię Mszy św. na każdy z dni Tygodnia Misyjnego oraz orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny, które w tym roku skierowane jest szczególnie do młodych. W materiałach nie zapomniano o rozważaniach i czytankach różańcowych. Zawierają one także dodatek dla dzieci, statystykę Kościoła katolickiego na świecie oraz najnowsze dane dotyczące polskich misjonarzy. Misyjne Materiały Liturgiczne na Tydzień Misyjny 2018 Pełni Ducha i posłani to cenna pomoc dla wszystkich duszpasterzy, animatorów i katechetów.

Tydzień Misyjny jest również okazją, aby pomodlić się za wszystkich misjonarzy: kapłanów, siostry zakonne, świeckich. Chcemy szczególnie pamiętać o misjonarzach posłanych z naszej diecezji, którzy pracują w Tanzanii, w Chile, na Jamajce, w Rosji, w Peru, w Brazylii, w Gwatemali i na Ukrainie.

Modlitwa
Panie Jezu Chryste, spojrzyj, prosimy na Twoich misjonarzy,
kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili –
aby dawać świadectwo słowu Twemu i Twej miłości.
Bądź im obrońcą mocnym, umocnieniem silnym i cieniem w południe,
ochroną przed potknięciem się i ratunkiem przed upadkiem.
Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim
oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach.
Niechaj im, Panie, towarzyszy sztandar Krzyża,
ozdobiony Twoim wizerunkiem,
w uciskach niech ich uczy ducha ofiary,
w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich
trudnościach życia apostolskiego światło i wytrwanie.
Amen.
Św. Jan XXIII