Pierwsza Komunia Święta i misyjne dzieła

  • 29 kwietnia 2019, Robert Karp

W Kościele rozpoczął się czas szczególnej radości, gdyż polskie dzieci przeżywają Pierwszą Komunię Świętą. W tym okresie wiele z nich zostaje „małymi misjonarzami” i odmienia los swoich rówieśników w różnych częściach świata.

W Kolumbii 25 dzieci znalazło schronienie w ośrodku św. Moniki dla małoletnich ofiar konfliktów zbrojnych, a 200 innym umożliwiono uczestnictwo w katechezach i edukacji. W Zimbabwe 1135 dzieci objęto programem ochrony życia, a także umożliwiono naukę w szkole. W Nigerii odnowiono i wyposażono cztery szkoły dla 1925 dzieci, a 700 dzieci otrzymuje pomoc z odremontowanego dziecięcego ośrodka zdrowia. W tym roku ponad 3 tys. małych Nigeryjczyków może uczestniczyć w katechezie dzięki wsparciu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. W Indiach programami ochrony życia, edukacji i chrześcijańskiej formacji objęto 2888 dzieci. Również w górskich wioskach Nepalu 1697 dzieci otrzymało szansę nauki. A to wszystko dzięki ubiegłorocznej pomocy od polskich dzieci komunijnych.

Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka niezapomniane spotkanie z Jezusem ukrytym w Chlebie Eucharystycznym. Przeżywa je w sposób uroczysty i we wspólnocie Kościoła – parafii i najbliższej rodziny. Dzięki Papieskiemu Dziełu Misyjnemu Dzieci najmłodsi członkowie Kościoła swoją radością i Chrystusem mogą podzielić się z rówieśnikami w krajach misyjnych.

Dar dzieci komunijnych dla dzieci na misjach sięga początków działalności PDMD na ziemiach polskich, czyli ponad 160 lat. Do misyjnego gestu solidarności i komunii najmłodsi przygotowują się na katechezie, poznając sens i wartość uczestnictwa w misyjnym dziele Kościoła. Potem, w wybranym dniu Białego Tygodnia, wspólnie się modlą i składają dar materialny w specjalnie przygotowanych kopertkach, do których wkładają także ułożone przez siebie modlitwy i rysunki z życzeniami dla swoich rówieśników.

To misyjne zaangażowanie dzieci jest wyrazem wdzięczności za dar Eucharystii i konkretną odpowiedzią na wezwanie Chrystusa skierowane do wszystkich ochrzczonych, by głosić Dobrą Nowinę „wszelkiemu stworzeniu”. Przez ten prosty gest modlitwy i ofiary pomagają poznać Jezusa i doświadczyć Bożej miłości rówieśnikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Święty Jan Paweł II wielokrotnie zwracał uwagę na dramatyczne losy najmłodszych mieszkańców świata. Z prośbą o modlitwę za nich zwrócił się także do dzieci komunijnych w liście skierowanym do nich w Roku Rodziny. “Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale wszystkich rodzin na świecie” – napisał. “Musimy się razem modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju. Ileż dzieci pada ofiarą nienawiści, która szaleje w wielu miejscach ziemskiego globu. Wiele dzieci w różnych częściach świata cierpi i podlega wielorakim zagrożeniom. Cierpią głód i nędzę, umierają z powodu chorób i niedożywienia, padają ofiarą wojen, bywają porzucane przez rodziców, skazywane na bezdomność, pozbawiane ciepła własnej rodziny, ulegają rozmaitym formom gwałtu i przemocy ze strony dorosłych. Czy można przejść obojętnie wobec cierpienia tylu dzieci?”. (Jan Paweł II, List do dzieci w Roku Rodziny).

Na ten apel po dziś dzień nieprzerwanie odpowiadają polskie dzieci niemal ze wszystkich naszych diecezji. Ze szczególnym zaangażowaniem włączają się dzieci, ich rodzice, nauczyciele i duszpasterze w diecezji katowickiej, kieleckiej, siedleckiej, tarnowskiej, toruńskiej i wrocławskiej. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny (październik 2019) to najlepsza okazja, by z ideą misyjnego zaangażowania dzieci dotrzeć do tych parafii i rodzin, gdzie Papieskie Dzieło Misyjne nie jest jeszcze dobrze znane. Modlitwa dzieci ma wielką moc, a ich zaangażowanie zdolne jest poruszyć każdą wspólnotę i każde serce.

Każde dziecko, które chce zostać pomocnikiem Jezusa, w misyjnym dniu Białego Tygodnia przynosi swój dar w charakterystycznej kopertce z flagami różnych państw świata. Tego dnia niektóre z nich wstępują również do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, by swoich potrzebujących rówieśników systematycznie wspierać modlitwą i ofiarą.

Dzięki ofiarom dzieci komunijnych Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (ze wszystkich krajów) każdego roku wspiera blisko 3 tys. różnych projektów edukacyjnych, formacji chrześcijańskiej i ochrony życia dla dzieci poniżej 14. roku życia. Dzięki PDMD w krajach misyjnych funkcjonuje ponad 2 tys. ośrodków służących najmłodszym – szkoły, szpitale, sierocińce, internaty, domy opieki, stołówki i inne.

Niezwykle ważne jest przygotowanie dzieci do udziału w ich misyjnym dniu, aby podjęta przez nie modlitwa i ofiara materialna zachowała swój cel wychowawczy. To zadanie spoczywa zarówno na katechetach, jak i na rodzicach. W przygotowaniu dzieci do misyjnego dnia pomóc mogą opracowane przez Sekretariat Krajowy PDMD „Misyjne Materiały Liturgiczne na Biały Tydzień” oraz „Świat Misyjny”, czasopismo dla dzieci.

as/pdmd

Te i inne informacje na: http://www.dzieciom-misji.missio.org.pl/aktulanosci/181-pierwsza-komunia-swieta-i-misyjne-dziela