Rowery dla tanzańskich katechistów z Tatwe

  • 31 sierpnia 2017, Robert Karp

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Słowa Pana Jezusa, będące wezwaniem swych uczniów do pracy misyjnej w różnych zakątkach świata, po dwóch tysiącleciach nie straciły nic ze swej aktualności. Wciąż na świecie nie brakuje ludzi, którzy nie znają Dobrej Nowiny, a nawet jeśli dotarła ona już do nich, bardzo często brakuje tych, którzy kontynuowaliby wśród nich dzieło ewangelizacyjne – księży, osób zakonnych, a także świeckich. Mimo tego coraz częściej pracy tej podejmują się miejscowi chrześcijanie, zarówno duchowni, jak również świeccy. W tym roku obchodzimy w Tanzanii jubileusz pierwszych święceń kapłańskich, od których minęło 100 lat. Mimo to w wielu diecezjach nadal istnieje duże „zapotrzebowanie” na misjonarzy, ale także na świeckich, którzy wspomagaliby księży w pracy duszpasterskiej. Zadania tego podejmują się katechiści, którzy po dwuletniej szkole katechetycznej otrzymują od biskupa zgodę na głoszenie wiernym Ewangelii i szeroko rozumianą pracę duszpasterską na parafii pod okiem proboszcza.

W parafii Tatwe obecnie pracę taką wykonuje siedemnastu katechistów. Każdy z nich ma pod opieką przynajmnej jedną stację dojazdową, gdzie gromadzi się miejscowa wspólnota chrześcijan. W parafii Tatwe takich stacji dojazdowych (w języku suahili kigang) jest dwadzieścia. Pod nieobecność księdza katechiści prowadzą niedzielne Nabożeństwo Słowa, a także przygotowanie katechumenów do Chrztu i Komunii św. Jako, że często katechiści posługują w wioskach oddalonych o kilka, a nawet kilkanaście kilometrów od miejsc, gdzie mieszkają, bardzo ważną sprawą jest zapewnienie im jakiegoś środka lokomocji. Najczęściej jest to rower.

W tym roku nasza parafia po raz pierwszy brała udział w akcji organizowanej przez MIVA Polska o nazwie „Uczynek Wiary”. Dzięki temu otrzymaliśmy dofinansowanie do zakupu czternastu rowerów dla katechistów. W tym krótkim liście chcieliśmy podziękować MIVA Polska za pomoc, a także wszystkim ofiarodawcom, bo to dzięki ich ofiarności katechiści chociaż trochę szybciej mogą dotrzeć do tych, którzy czekają na Ewangelię w różnych wioskach rozsianych w parafii Tatwe. Bóg zapłać…

Ks. Krzysztof Dybał

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav