Skupienie dla współpracowników misyjnych

  • 16 marca 2018, Robert Karp

Tradycyjne skupienie dla współpracowników misyjnych Zgromadzenia Słowa Bożego, czyli Księży Werbistów, z rejonu Bielska-Białej, odbyło się 10 marca br. w krypcie kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Spotkanie to zorganizowali księża werbiści i siostry Służebnice Ducha Świętego wraz z dyrektorem referatu misyjnego o. Wiesławem Dudarem SVD z Pieniężna oraz księża z diecezji bielsko-żywieckiej: ks. Janusz Talik – diecezjalny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych oraz ks. Stanisław Budziak proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Zarzeczu.

W spotkaniu uczestniczyli pomocnicy misyjni z okolic Bielska-Białej, a wśród nich Młodzieżowy Wolontariat Ziemi Żywieckiej pod opieką s. Anety – serafitki z Żywca.

W trakcie spotkania modlono się o nowe, dobre powołania misyjne do Zgromadzenia Księży Werbistów oraz Sióstr Służebnic Ducha Świętego  podczas koncelebrowanej Mszy św. Była też okazja do bliższego poznania śp. o. Mariana Żelazko SVD – nestora polskich misjonarzy, „Ojca trędowatych”, który przez 56 lat pracował w Indiach wśród najbiedniejszych z biednych i został pochowany w Indiach. O jego pracy misyjnej zebrani zobaczyli film pt. „Siewca nadziei”. W trakcie spotkania wysłuchano świadectwa Kariny Walczyk, pielęgniarki, która od kilku lat pracuje na rzecz kobiet wykluczonych, żyjących w obozach w północno – wschodniej Ghanie i mających ograniczony dostęp do opieki medycznej.

Tą misją zainteresowali się też lekarze specjaliści z zakresu dermatologii, okulistyki i stomatologii. Po wielu staraniach i konsultacjach z pracującymi na misji w Ghanie o. Mariuszem Pacułą i br. Andrzejem Kędziorą, wyjechali na dwutygodniową misję medyczną do Ghany. Dotarli do miejscowości, gdzie pracowali werbiści, aby tam udzielać konsultacji dla najuboższych mieszkańców. Pacjenci otrzymali kilkaset sztuk okularów, leki, usuwano im bezpłatnie zęby. Swoją pracę na rzecz potrzebujących pani Karina określiła jako duchową pielgrzymkę i poznanie tego, co  w świecie jest ważne.

Za wszystkie składane dary podczas spotkania księża werbiści i siostry podziękowali darczyńcom. „Dzięki misjonarzom i Waszemu wsparciu ta wiadomość powoli dociera do odległych miejsc na naszym globie. Wspólnie głosimy narodom Dobrą Nowinę o zbawieniu oraz niesiemy konkretną pomoc osobom zapomnianym, ofiarom wojen, kataklizmów i wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości. Razem z misjonarzami zakładacie i umacniacie Kościół Chrystusowy na krańcach świata. Bóg Wam tego nigdy nie zapomni” – powiedział o. Wiesław Dudar SVD.

Werbiści są zgromadzeniem zakonnym powołanym do pracy misyjnej. Założył je w 1875 r. bł. Arnold Janssen, w Polsce są od 1892 r. Zgromadzenie troszczy się o jak najbardziej skuteczny przekaz Ewangelii, wykorzystując nowe, dostępne środki komunikacji.

Podejmując pracę misyjną w krajach o odmiennej kulturze, wśród ludzi o innej mentalności, stosuje zasadę inkulturacji, by wchodząc w rodzimą kulturę, niejako od wewnątrz wzbogacić ją wartościami chrześcijańskimi.

Na świecie jest ponad 6 tys. werbistów, w tym 621 Polaków. Obecnie 328 zakonników z Polski pracuje w 47 krajach świata, jest to największa liczba misjonarzy spośród polskich instytutów życia konsekrowanego.

W Polsce werbiści prowadzą 9 parafii. Książki o tematyce misyjnej, religijnej, kulturalnej i społecznej drukuje Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”. Werbiści wydają także 5 periodyków. Prowadzą również instytut teologiczny dla świeckich, Fundację Charytatywną im. Józefa z Szantungu oraz Misyjną Wspólnotę Współpracowników Zgromadzenia Słowa Bożego.

Polscy błogosławieni werbiści to: o. Ludwik Mzyk , o. Alojzy Liguda , br. Grzegorz Frąckowiak , o. Stanisław Kubista.

rk. Gwiazdka Cieszyńska