Świąteczne życzenia z Ameryki i Afryki

  • 4 stycznia 2019, Robert Karp

W tym świąteczno-noworocznym czasie składamy sobie najlepsze życzenia. Te życzenia płyną do nas z różnych stron, również z misyjnych placówek, w których posługują misjonarze z naszej diecezji.

Siostra Bonawentura Barcik, serafitka z Łękawicy, przesyła świąteczny film oraz życzenia z Boliwii, gdzie posługuje w Domu Nadziei, wśród dzieci, których rodzice odsiadują wyroki w boliwijskich więzieniach.

W Ameryce Południowej posługuje również ks. Robert Szczotka, który dzieli się radością Świąt Bożego Narodzenia i przesyła życzenia z Chile.

Z Afryki pozdrawia i składa najserdeczniejsze życzenia ks. Krzysztof Dybał, z parafii św. Rodziny w Tatwe, w tanzańskiej diecezji Musoma.

Z Tanzanii płyną do nas również świąteczne życzenia od pracujących w diecezji Bunda, w parafii Mugeta, księży: Piotra Koszyka i Grzegorza Drewniaka.

Życzenia przesyłają wszyscy nasi Misjonarze, którzy dzielą się radością tego świątecznego czasu oraz dziękują za naszą pamięć, za skierowane do nich nasze życzenia, a przede wszystkim dziękują za modlitwę i duchową łączność, szczególnie ważną i potrzebną w przeżywaniu tego szczególnego czasu z dala od swoich najbliższych i naszej Ojczyzny.