Świąteczne życzenia z Serca Afryki

  • 29 grudnia 2017, Mateusz Kierczak

Drodzy i Kochani moi Bliscy, Bracia i Siostry, Przyjaciele i Znajomi w Polsce i gdzie indziej!

Z okazji wielkich świętowań, które są przed nami: Narodzenia Pańskiego, Świętej Rodziny i Maryi, Matki Syna Bożego, w dniu, kiedy w Kościele świętujemy także Światowy Dzień Pokoju (Nowy Rok), życzę, aby życie każdego i każdej z nas zostało przepełnione treścią śpiewaną w Betlejem: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania!”

Niech Jezus, Maryja i Józef uczą nas kochać, dawać i otrzymywać dobro miłości!

Niech Jezus będzie świętą Obecnością w Twoim i w naszym życiu, niech Maryja i Józef, szczególnie czczony w tym roku w Polsce, otaczają stałą opieką Ciebie, Siostro i Bracie, Twoją Rodzinę i wspólnotę, abyśmy stali się jedną Rodziną Bożą!

Coraz częściej przyglądam się świętemu Józefowi, bo jest ważny w tym wielkim wydarzeniu narodzin i wzrastania Jezusa, przez to wszystko, co czyni! Dlatego na czas nowenny przed Bożym Narodzeniem położyłem sobie małą ikonę świętej Rodziny na stoliku, które służy mi także jako ołtarzyk w oratorium domu, gdzie mieszkam. I teraz, w te dni przed Świętami szczególnie pozostaję przed nią w modlitwie. Zobaczmy: ufne pochylenie głów jeden ku drugiemu, we wzajemności ukochania i zaufania, szczęśliwości dzielonej i przeżywanej razem. Spojrzenia Jozefa, Maryi i Jezusa: Józef patrzy na Maryję, Ona na Dziecko, a Dziecko na nas! Józef uznaje Maryję jako Matkę Syna Bożego, który stał się człowiekiem, a Maryja nie zatrzymuje na sobie tego daru wybrania, ale patrząc na Syna, niejako mówi nam: „On wejrzał na uniżenie służebnicy swojej”. Ważny jest także układ ich spotykających się rąk! Nie tylko Rodziców, ale i Dziecka! – To chyba jeden z najlepszych znaków, aby zrozumieć powołanie każdej z naszych rodzin! A poza tym, delikatna, ale mocna ręka Józefa na ramieniu Maryi. Niech małżonkowie się tego uczą! A Jezus prawą ręką z dwoma palcami wyciągniętymi nieco ku górze, mówi nam, że jest Bogiem i Człowiekiem.

Zauważmy jeszcze miejsce Jezusa, podtrzymywanego i przez Matkę i przez ojca, Jego ciało niejako na łonie Maryi, a głowa na sercu Józefa!

Zapraszam do modlitwy kontemplacyjnej przed tą ikoną…

Niech święty Józef i Ciebie pilnuje, Siostro, Bracie! – O to się modlę w tym świętym czasie wspominając każdą i każdego z Was.

Pokój i Dobro!

+Zbigniew Tadeusz KUSY, OFM

Biskup misyjny w Sercu Afryki