W tym roku Szkoła Animatorów Misyjnych online

  • 2 czerwca 2020, Robert Karp

W dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2020 r. odbędzie się Szkoła Animatorów Misyjnych I stopnia. Jej organizatorem od 23 lat są Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce. Z powodu pandemii tegoroczna edycja Szkoły Animatorów Misyjnych I stopnia zostanie przeprowadzona zdalnie i będzie trwać dwa dni. Na SAM są zaproszeni wszyscy zainteresowani współpracą i animacją misyjną w ramach Papieskich Dzieł Misyjnych: świeccy i duchowni, animatorzy, zelatorzy i członkowie róż Żywego Różańca, katecheci, siostry, księża, klerycy, wolontariusze, studenci i uczniowie szkół średnich.

W programie będą wykłady o działalności czterech Papieskich Dzieł Misyjnych, warsztaty o mediach społecznościowych oraz warsztaty katechetyczno-liturgiczne.

Zajęcia rozpoczną się 30 czerwca Mszą św. o godz. 9.00 w intencji misyjnego dzieła Kościoła, potem nastąpią wykłady i warsztaty. Zajęcia będą się kończyć każdego dnia nabożeństwem misyjnym połączonym z Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.

Tegoroczna Szkoła Animatorów Misyjnych odbędzie się na fanpage’u Papieskich Dzieł Misyjnych. Można już dołączyć do wydarzenia na Facebooku PDM i zapraszać znajomych.

Zapisy: pdrw@missio.org.pl

“Wielu uczestników SAM nawiązało przyjaźnie między sobą, wymienia się doświadczeniami z animacji misyjnej w szkole czy parafii. Po 23 latach organizowania SAM zostało wykształconych ponad tysiąc animatorów misyjnych” – mówi o owocach SAM ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA.

“Szkoła Animatorów Misyjnych uświadomiła mi zadania, do jakich Bóg powołuje animatorów misyjnych i łaskę, jaką Bóg obdarza tych, którzy z Nim współpracują. Mocnym akcentem Szkoły było dla mnie ukazanie papieskości, czyli szczególnej roli Papieskich Dzieł Misyjnych, jaką mają w działalności misyjnej, pośród różnych struktur i inicjatyw. Dostrzegłem konieczność włączenia się w PDM jako wyraz świadomości powszechności Kościoła” – zwierza się na łamach czasopisma „Misje Dzisiaj” katecheta z archidiecezji gnieźnieńskiej.

Uczestnicy Szkoły Animatorów Misyjnych otrzymują zaświadczenie i dyplom jej ukończenia. Z uroczystym błogosławieństwem i pełni inspiracji do animacji misyjnej wracają do swoich środowisk. Organizowana przez Papieskie Dzieła Misyjne od 1997 r. Szkoła Animatorów Misyjnych każdego roku wychodzi z propozycją dla zainteresowanych prowadzeniem animacji misyjnej w swoich środowiskach.

Szkoła ma system cykliczny – przez kolejne dwa lata odbywają się zajęcia pierwszego stopnia, a trzeciego roku absolwenci pierwszego stopnia spotykają się w SAM drugiego stopnia. Co roku przez kilka dni misyjnie formuje i kształci uczestników poprzez modlitwę, wykłady, dyskusje, prace w grupach, spotkania z misjonarzami, pokazy filmów o tematyce misyjnej oraz wspólną zabawę. Uczestnicy SAM zapoznają się ze strukturami PDM oraz różnymi formami misyjnej współpracy. W teorii i w praktyce dowiadują się, jak misyjnie animować dzieci, młodzież i dorosłych.

Dzięki tej niezwykłej szkole wzrasta liczba animatorów misyjnych dobrze przygotowanych do swojej posługi.

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Informacje i program Szkoły Animatorów Misyjnych 2020: https://missio.org.pl/pontyfikat/944-w-tym-roku-sam-online