Z Serca Afryki

  • 25 października 2017, Mateusz Kierczak

Kochani Moi Bliscy, Bracia, Przyjaciele i Znajomi w Polsce!

Niech Maryja Niepokalana towarzyszy Wam na drogach, jakie nam wytycza różańcowe rozważanie tajemnic naszego zbawienia, szczególnie w tym tygodniu misyjnym, gdzie lepiej i głębiej uświadamiamy sobie sens naszego powołania, aby być uczniem i uczennicą a jednocześnie posłanym i posłaną od Boga do ludzi!

Bratersko dziękuję Wam za wszystkie modlitwy i ofiarowania trudów, słabości czy choroby, w intencjach naszej pracy misyjnej w Sercu Afryki!

Od mojego powrotu do domu w Afryce, dwa miesiące temu, podjąłem zwykłe sprawy w diecezji: spotkania z księżmi i świeckimi, sprawy ekonomiczne, korespondencje, projekty, w połowie września sesja o charakterze relacyjno-formacyjnym z naszymi pięciu seminarzystami z międzydiecezjalnego wyższego seminarium w Bangi. W innym czasie spotkałem 4 młodych, co rozpoczęli rok wstępny do seminarium, propedeutykę. W niedzielę 17 IX wprowadziłem na urząd nowego proboszcza w parafii świętego Franciszka w Galafondo, jednej z nowszych parafii około 150 km od Bangi. Następnie miałem spotkania w stolicy z odpowiedzialnymi za Komisje ds. Życia Konsekrowanego, z Komitetu ds. duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, za które jestem odpowiedzialny z ramienia episkopatu, oraz z braćmi franciszkanami, z dyrektorem seminarium, z ludźmi w mieście, aby załatwić nasze sprawy osobiste i finansowe, także, aby kupić 32 rowery dla katechistów, z pomocą otrzymaną od MIVA Polska, baterie słoneczne dla dwóch parafii, drukarkę dla ojca duchownego w naszym niższym seminarium w Sibut itp.

W ostatnim tygodniu września mieliśmy zgromadzenia diecezjalne w Kaga Bandoro, około 50 osób, księża, diakoni, siostry i świeccy. Sprawy duszpasterskie, z wprowadzeniem nowego tematu na obecny rok: „Słowo Boże stawia nas na drodze pojednania w rodzinie i w kraju”. Ale także sprawy naszego zaangażowania, razem z drugimi, w wysiłki rozwoju dobra i umniejszaniu zła, w nas samych, w środowisku, w e wspomnicie, w społeczeństwie lokalnym. W tym mieliśmy pomoc specjalistów w dziedzinie animacji grupy otwartej na pracę uwolnienia się od nienawiści i gwałtowności, w celu przyjęcia prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Zakończyliśmy w niedzielę 1 X Mszą św. i święceniami piątego diakona!

Początkiem października, po św. Franciszku, byłem w Bangi zaproszony przez skautów na ich dni formacji, aby odprawić Msze święte na otwarcie i zakończenie sesji. W drodze powrotnej w Sibut miałem mszę świętą otwierającą nowy rok szkolny katolickich szkół, podstawówki i liceum, gdzie są także nasi mali seminarzyści, a przed południem uroczystą mszę w bazie batalionu burundyjskiego z sił ONZ. Teraz wróciłem do domu i podjąłem na nowo prace z dokumentacją, ostatnie dekrety nominacji, rozliczenia z otrzymanych pomocy na projekty, takie jak formacja seminarzystów, baterie słoneczne w probostwach, reparacje domów, budowa szkoły czy kaplic. To jest glownie praca kanclerza (nowo mianowany) i ekonoma, ale mam też moją działkę w tym wszystkim, bo dzielimy prace. Także przygotowanie nowych projektów, budżetów, programów.

Właśnie przed pół godziną przyszli dwaj księża z komisji formacji stałej, aby omówić plan sesji formacyjnej katechistów i konkretnie podzielić, kto poprowadzi zajęcia w czasie 4 dni.

Mam prowadzić spotkania na temat Słowa Bożego i pogłębienie znajomości Ewangelii wg świętego Marka (na nowy rok liturgiczny)

 

Bóg zapłać jeszcze raz za wszelkie dobro dzielone, za Wasze życzliwości.

Pozdrawiam i błogosławię z Serca Afryki!

 

Brat +Zbigniew Tadeusz KUSY, OFM

biskup misyjny

Kaga Bandoro, w sobotę przed Niedzielą Misyjną, 21 X 2017.