Nowenna miesięcy przed Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym

  • 9 stycznia 2019, Robert Karp

Nowenna miesięcy przed Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, który decyzją Papieża Franciszka będzie przeżywany w całym Kościele w październiku 2019 roku, będzie miała miejsce w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej Aleksandrowicach, w każdy III czwartek miesiąca (od stycznia do września).

W programie:

17.00 – Modlitwa różańcowa

18.00 – Msza św. w papieskich intencjach ewangelizacyjnych

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny decyzją Papieża Franciszka będziemy obchodzić w całym Kościele w październiku bieżącego roku. Jego mottem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa na misji w świecie”.

Miesiąc ten ma się przyczynić do rozbudzenia świadomości missio ad gentes i podjąć z nową energią przemianę misyjną życia i duszpasterstwa. Ma się to dokonać poprzez:

  • osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową,
  • czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,
  • pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,
  • realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.

Modlitwa na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – październik 2019

Boże Ojcze, 
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, 
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”. 
Ty nam przypominasz, że przez chrzest 
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, 
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, 
aby misja powierzona Kościołowi, 
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali, 
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, 
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków. Amen.