Zebranie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych

  • 1 lutego 2018, Robert Karp

Przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, którym został ogłoszony październik 2019 roku, były głównym tematem obrad Krajowej Rady Papieskich Dzieł Misyjnych. Spotkaniu w dniach 31 stycznia – 1 lutego w Ośrodku Formacyjno-Edukacyjnym Diecezji Gliwickiej w Rudach przewodniczył ks. prałat Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM.

Ks. prał. Atłas podkreślił, że głównym tematem spotkania były przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego – października 2019 roku. – W ramach przygotowań chcemy przez 9 miesięcy przygotowywać się modlitewnie do tego wydarzenia, czyli  od stycznia przyszłego roku. Chodzi o to, by przede wszystkim położyć duchowy, modlitewny fundament, żeby to nie było tylko działanie zewnętrzne. Potrzebna jest też modlitwa, abyśmy sobie mogli wszyscy uświadomić, jakie jest nasze miejsce w misji ewangelizacyjnej Kościoła – powiedział w rozmowie z KAI dyrektor krajowego PDM.

Kolejną propozycją jest przygotowanie czytanek na nabożeństwa różańcowe. – Chcemy, aby tematyka misji, fragmenty listów misjonarzy były przedmiotem refleksji na nabożeństwach różańcowych w tym miesiącu – powiedział ks. prał. Atłas.

Rada Krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych chce również przedyskutować temat formacji kapłanów z przewodniczącym Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. – Zależy nam na położeniu akcentu na formację misyjną kapłanów, bo jeśli kapłan ma odpowiednią świadomość misyjności Kościoła, to i wspólnota, dla której posługuje również ma taką świadomość – zauważył ks. Atłas.

Członkowie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych przez najbliższe miesiące będą w swoich diecezjach zbierać sugestie dotyczące tego, co można przygotować w ramach Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. – Ostateczny kształt przygotowaniom mamy nadać we wrześniu, podczas jesiennego spotkania środowisk misyjnych – powiedział.

Wspomniane wtedy będzie również 25-lecie wydawnictwa Papieskich Dzieł Misyjnych Missio-Polonia. – Dziękując za 25 lat, a jednocześnie ukazując wiele płaszczyzn, na których działa. Nie zajmuje się ono tylko wydawaniem książek o tematyce misyjnej czy materiałów formacyjnych, ale pełni realną służbę na rzecz misjonarzy – podkreślił ks. Atłas.

Spotkanie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych odbyło się w dniach 30 stycznia – 1 lutego. Zebraniu w Ośrodku Formacyjno-Edukacyjnym Diecezji Gliwickiej w Rudach przewodniczył ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowego PDM. W obradach uczestniczyli dyrektorzy diecezjalni PDM oraz pracownicy Dyrekcji Krajowej PDM.

KAI.