Życzenia wielkanocne z Hogar de la Esperanza

  • 14 kwietnia 2017, Robert Karp

Wszystkim ukochanym Siostrom, Wspólnotom, Parafiom, Szkołom, Przedszkolom i osobom prywatnym, które wspierają naszą misję pracy z opuszczonymi i poranionymi dziećmi składamy serdeczne podziękowania. Niech dobry Bóg wszystkim Wam hojnie wynagrodzi.

Niech nadchodząca Pascha naszego Pana stanie się źródłem nadziei i odrodzenia dla nas. Niech siła i światło Zmartwychwstania pokona niemoc i ciemności naszej egzystencji

siostra Bonawentura

Hogar de la Esperanza to sierociniec dla dzieci więźniów i porzuconych, który prowadzą siostry serafitki, w tym s. Bonawentura z Łękawicy, w Sierra de la Huerta w Boliwii. Ich podopiecznymi są dzieci rodziców osadzonych w miejscowym więzieniu usytuowanym po drugiej stronie miasta. Siostry opiekują się nimi w pełnym zakresie, otaczając ich miłością, której te dzieci nie doświadczyły ze strony swoich rodziców, w środowisku, w którym dorastały. Dzięki pomocy z Polski, przede wszystkim od wiernych diecezji bielsko-żywieckiej, „Dom Nadziei” staje się coraz piękniejszy i funkcjonalny. Nadal jednak konieczne jest wsparcie ze strony ludzi dobrej woli.