Życzenia wielkanocne z serca Afryki

  • 18 kwietnia 2017, Robert Karp

« Chrystus cierpiał za nas i zostawił nam wzór, abyśmy szli za Nim Jego śladami » (por. 1 P 2,21)

« Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata »

(Mt 28,20)

Kochani Bliscy moi!

Niech Tajemnice Paschalne wprowadzą nas na drogę Jezusa, cierpiącego, ukrzyżowanego, umarłego i zmartwychwstałego, abyśmy z Nim i w Nim mogli przejść, każdego dnia  ze śmierci do życia!

Niech łaski i dary świętego czasu wielkanocnego obfitują w nas samych, w naszych rodzinach i w naszych wspólnotach, odnowieniem życia osobistego i życia z drugimi w jedności serca, w radości i w pokoju!

Dziękuję Wam za modlitwy, posty i życzliwości serca i pomocną rękę. Dzięki Bogu mogę trwać i służyć.

Grudniowy wyjazd do stolicy na Msze Świętą dziękczynną naszego Kardynała pozwolił mi odwiedzić kilka wspólnot w 3 parafiach na południu. Podobnie w styczniu, z okazji zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu, mogłem być w niższym seminarium i w dwóch parafiach.

W lutym świętowanie Dnia Życia Konsekrowanego w parafii na południe od Kaga Bandoro, gdzie jest wspólnota sióstr z Ruandy i ojcowie kombonianie, wraz ze Mszami w wioskach i w centrum wypełniło pierwszy tydzień. W kolejnym byłem z braćmi i siostrami z rodziny franciszkańskiej w Bangi, głosząc rekolekcje inspirowane słowami modlitwy „Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju!…” W trzecim załatwiałem sprawy, a w czwartym pojechałem do Kamerunu, zaproszony na przeprowadzenie święceń 5 kapłanów i diakona. Wśród tych pierwszych był Kameruńczyk, który jako diakon był w naszej diecezji. Spotkałem też naszego księdza, który tam posługuje, oraz w Duali i w Jaunde naszych seminarzystów, którzy w tym roku kończą teologię. Jak Pan Bóg da, początkiem lipca będą już diakonami, a wtedy trzech obecnych diakonów zostanie wyświęconych na kapłanów!

Na początku marca odwiedziłem dwie kolejne parafie, rozpoczynając w centrum, później 3 wspólnoty w wioskach, kolejne 3 w sąsiedniej parafii, gdzie zakończyłem w niedzielę, 12 marca.

W kolejnym tygodniu poleciałem samolotem do Bangi na spotkanie przełożonych zakonnych, wróciłem do domu i na 25 marca znowu byłem w stolicy, na świętowaniu święceń biskupich dominikanina, ojca Ryszarda, dla diecezji Bambari, naszej wschodniej sąsiadki.

Przyspieszając o tydzień, już we wtorek, 3 kwietnia, celebrowaliśmy z kapłanami Msze świętą Krzyżma, z odnową przyrzeczeń kapłańskich i święceniem olejów… W poprzednie dni osłabiła mnie malaria, ale już powróciłem do sił i jutro wschodzimy w Triduum Paschalne!

Błogosławię z serca!

+ Tadeusz Zbigniew z Serca Afryki!