Żywy Różaniec naszej diecezji dla misji

  • 7 października 2019, Robert Karp

W ramach ogólnopolskiej akcji Żywy Różaniec dla Misji Róże Różańcowe z naszej diecezji wsparły działalność misyjną, zarówno w wymiarze Kościoła powszechnego, jak i naszego Kościoła diecezjalnego. W pierwszym z wymiarów w ostatnim czasie zaangażowani w modlitwę różańcową pomogli materialnie w budowie dwóch kaplic w Czadzie. Natomiast w wymiarze diecezjalnym, przedstawiciele Róż z terenu wsparli misyjną działalność naszego misjonarza w Tanzanii, ks. Krzysztofa Dybała. Kapłan z tej okazji przesłał poniższy list:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Kiedy przed prawie siedmioma laty otrzymałem dekret biskupa diecezji Musoma, kierujący mnie do pracy w nowej parafii, rozpoczął się żmudny proces jej poznawania. Nowi ludzie, nowe warunki, nowe wyzwania. Proces ten obejmował również poznanie wszystkich stacji dojazdowych, składających się na parafię Tatwe i dróg (a czasami ścieżek) do nich prowadzących. Jedną z pierwszych stacji dojazdowych, które postanowiłem odwiedzić, była wspólnota w wiosce o nazwie Nyanjogu. Pierwszą Mszę św. odprawiłem jednak nie w kaplicy, a w pobliskiej szkole podstawowej. Na pytanie zadane wiernym, czy nie mają swojego miejsca, w którym moglibyśmy się gromadzić na modlitwie, odpowiedzieli, że owszem, mają kaplicę, ale na razie nie ma dachu, a że dzień był deszczowy, postanowili skorzystać z gościnności budynków szkolnych. Później okazało się, że sytuacja była podobna w jeszcze kilku innych miejscach. Czasami za kaplicę musiało wystarczyć miejsce w cieniu drzewa.

Po prawie siedmiu latach we wszystkich dwudziestu stacjach dojazdowych możemy pochwalić się kaplicami, w których gromadzą się na modlitwie katolicy z parafii Tatwe. Ostatnie dwie kaplice zostały zadaszone w tym roku. Były to kaplice w dwóch małych wspólnotach w wioskach Migeko (gdzie stara kaplica ulepiona była jeszcze z błota) i właśnie w Nyanjogu. Oczywiście, jak widać na załączonych obrazkach, pracy jest jeszcze wiele, ale przynajmniej nie straszny jest nam już deszcz, a częściej słońce.

Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim moim ofiarodawcom, bo to właśnie ich ofiarność w dużej mierze przyczyniła się do tego, że warunki w jakich się gromadzimy, modlimy i katechizujemy, mimo iż dalekie od tych, jakie znamy z polskich parafii, z każdym rokiem są lepsze. Za pomoc w zadaszeniu kaplic w Nyanjogu i Migeko, także w imieniu wiernych z tych miejsc, w sposób szczególny pragnę podziękować członkom Żywego Różańca, który w naszej Diecezji Bielsko-Żywieckiej wspiera swoimi ofiarami różne dzieła misyjne. Dziękuję również Księdzu Januszowi Talikowi, dyrektorowi Papieskich Dzieł Misyjnych w naszej diecezji, za rolę pośrednika w tym konkretnym przypadku. Bóg zapłać.

Ks. Krzysztof Dybał

Żywy Różaniec dla Misji to inicjatywa Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, która istnieje od 2016 r. O akcji można przeczytać tutaj: https://diecezja.bielsko.pl/misje/zywy-rozaniec-dla-misji/

https://youtu.be/eQ9I0JY_dKo