RADA RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

PROGRAM WYDARZEŃ OTWARTYCH DLA WSZYSTKICH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ RUCHY, STOWARZYSZENIA I WSPÓLNOTY
DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

PAŹDZIERNIK – 2019 – PLIK PDF