Sąd Biskupi w Bielsku-Białej


ul. Żeromskiego 5a

Sekretariat:

telefon: +48 734 176 652

adres email: biuro.sadu@diecezja.bielsko.pl

Konto bankowe: Bank Pekao SA 06 1240 1170 1111 0010 7410 0780

 

Godziny urzędowania


poniedziałek 9.00-17.00

wtorek-piątek 9.00-15.00

W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) Sąd Biskupi urzęduje w godzinach od 9:00 do 13:00.

 

Sąd Biskupi w Bielsku-Białej jest trybunałem pierwszej instancji rozpatrującym sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz inne, które wpłynęły do trybunału zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

 

Pracownicy sądu


Wikariusz sądowy: O. Ezdrasz Biesok OFM

Pomocniczy wikariusz sądowy – Ks. Tomasz Mikociak

Notariusz: Ks. Wojciech Krymiec

Sędziowie: Ks. Tomasz Karpeta, Ks. Krzysztof Zięba, Ks. Adam Bieniek, Ks. Klaudiusz Dziki

Rzecznik sprawiedliwości: Ks. Łukasz Tlałka

Obrońca węzła małżeńskiego: mgr lic. Mirosława Madejczyk, mgr lic. Barbara Imielska

Audytorzy: Ks. Andrzej Chruszcz, Ks. Łukasz Mieszczak, Ks. Tomasz Karpeta, Ks. Łukasz Tlałka, Ks. Wojciech Krymiec

 

Adwokaci dopuszczeni do występowania w sądzie


mgr Alicja Droździk – Makówka
Kancelaria Temida
ul. Kopernika 26, 43-200 Pszczyna
telefon: +48 32 2100434 lub +48 601 447 593

dr Monika Gwóźdź
ul. Sienkiewicza 7, 43-100 Tychy
monika.m.gwozdz@gmail.com; poradnia.valentissima@gmail.com
telefon: +48 609 727 025

mgr lic. Wojciech Kucharski
Kancelaria Kanoniczna
Ul. Mickiewicza 39/6, 43-300 Bielsko-Biała
Email: w.kucharski@kanonicznakancelaria.pl
telefon: 48 721 936 098, 22 247 80 24
(możliwość spotkania po uprzednim umówieniu terminu)

mgr lic. Ewelina Lemieszek
Kancelaria Kanoniczna
Ul. Mickiewicza 39/6, 43-300 Bielsko-Biała
Email: e.lemieszek@kanonicznakancelaria.pl
tel. 724 739 769, (22) 247 80 24
(możliwość spotkania po uprzednim umówieniu terminu)

Kancelaria Prawa Kanonicznego mgr lic. Beata FOBER
ul. Mickiewicza 6/4, 43-400 Cieszyn
tel. 662 312 658
Email: beata.fober@gmail.com

mgr lic. Kamil Marek ORLIŃSKI
ul. T. Gajcego 7/85, 01-944 Warszawa
tel. 723 734 756

mgr lic. Bolesław A. DÙLLEK
Kancelaria Kanoniczna Cancellaria Canonica
Tel: (+48) 511 324 109
E-mail: kontakt@cancellariacanonica.pl
Strona web: www.cancellariacanonica.pl

mgr Marcin SETLA
ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków
tel.: 512-431-635

dr Anna Słowikowska
e-mail: anna.slowikowska@adwokatkościelny.pl
Telefon: +48 570 173 333
Możliwość konsultacji w siedzibie Sądu po uprzednim umówieniu terminu

Porad prawnych udziela się bezpłatnie w siedzibie sądu, po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu terminu.

Dokumenty wymagane do przyjęcia skargi powodowej:

  1. Skarga powodowa w dwóch egzemplarzach
  2. Lista świadków (jako załącznik do skargi powodowej)
  3. Świadectwo chrztu pozwanego
  4. Świadectwo chrztu powoda
  5. Świadectwo ślubu kościelnego

 

Dekret nowelizujący wysokość opłat sądowych obowiązujących w Sądzie Biskupim w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała, 11 czerwca 2018 roku
L. dz. 917/2018

Działając w oparciu o art. 303 instrukcji Stolicy Apostolskiej z 25 stycznia 2005 roku Dignitas Connubii, z dniem 18 czerwca 2018 roku określam wysokość opłat związanych z prowadzeniem procesów o nieważność małżeństwa w Sądzie Biskupim w Bielsku-Białej.
1. Opłata za prowadzenie procesu (opłatę wnosi strona powodowa):
1500 zł – dla osób zamieszkałych w Polsce,
2000 zł – gdy jedna osoba zamieszkuje zagranicą,
3000 zł – gdy obie osoby zamieszkują zagranicą.
2. Opłata za wniesienie skargi wzajemnej (niezależnie od opłaty strony powodowej):
750 zł – dla osób zamieszkałych w Polsce;
1500 zł – dla osób zamieszkałych zagranicą.
3. Opłata za proces skrócony (coram Episcopo): 1500 zł
4. Opłata za postępowanie w sprawie dyspensy od małżeństwa zawartego a niedopełnionego (ratum non consumatum): 1500 zł
5. Opłata za odpis wyroku: 250 zł;
6. Opłata za ponowne powołanie biegłego: 400 zł;
7. Opłata za dekret znoszący klauzulę: 400 zł;
8. Opłata za dekret stwierdzający stan wolny: 250 zł;
9. Opłata za deklarację domniemanej śmierci współmałżonka: 400 zł.

 

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki
Ks. Adam BIENIEK
Kanclerz Kurii

 

Opłaty należy wnosić w kasie Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej lub na konto bankowe w tytule podając numer sprawy oraz nazwiska stron.