Sąd Biskupi w Bielsku-Białej


ul. Żeromskiego 5a

Sekretariat:

telefon: +48 734 176 652

adres email: biuro.sadu@diecezja.bielsko.pl

Konto bankowe: Bank Pekao SA 06 1240 1170 1111 0010 7410 0780

 

Godziny urzędowania


poniedziałek 9.00-17.00

wtorek-piątek 9.00-15.00

W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) Sąd Biskupi urzęduje w godzinach od 9:00 do 13:00.

 

Sąd Biskupi w Bielsku-Białej jest trybunałem pierwszej instancji rozpatrującym sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz inne, które wpłynęły do trybunału zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

 

Pracownicy sądu


Wikariusz sądowy: O. Ezdrasz Biesok OFM

Notariusz: Ks. Tomasz Mikociak

Sędziowie: Ks. Piotr Kroczek, Ks. Jacek Rączka, Ks. Mikołaj Szczygieł, Ks. Adam Bieniek

Obrońca węzła małżeńskiego i rzecznik sprawiedliwości: Ks. Krzysztof Zięba

Obrońca węzła małżeńskiego: mgr lic. Mirosława Madejczyk, mgr lic. Barbara Imielska

Audytorzy: Ks. Andrzej Chruszcz, Ks. Klaudiusz Dziki, Ks. Łukasz Mieszczak, Ks. Tomasz Karpeta, Ks. Łukasz Tlałka

 

Adwokaci dopuszczeni do występowania w sądzie


mgr Alicja Droździk – Makówka
Kancelaria Temida
ul. Kopernika 26, 43-200 Pszczyna
telefon: +48 32 2100434 lub +48 601 447 593

dr Monika Gwóźdź
ul. Sienkiewicza 7, 43-100 Tychy
monika.m.gwozdz@gmail.com; poradnia.valentissima@gmail.com
telefon: +48 609 727 025

mgr lic. Wojciech Kucharski
Kancelaria Kanoniczna
ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała
e-mail: w.kucharski@kanonicznakancelaria.pl
telefon: 48 721 936 098, 22 247 80 24
(możliwość spotkania po uprzednim umówieniu terminu)

mgr lic. Ewelina ZAGRODA
Kancelaria Kanoniczna
ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała
e-mail: e.zagroda@kanonicznakancelaria.pl
tel. 724 739 769, (22) 247 80 24
(możliwość spotkania po uprzednim umówieniu terminu)

Kancelaria Prawa Kanonicznego mgr lic. Beata FOBER
ul. Mickiewicza 6/4, 43-400 Cieszyn
tel. 662 312 658
Email: beata.fober@gmail.com

mgr lic. Kamil Marek ORLIŃSKI
ul. T. Gajcego 7/85, 01-944 Warszawa
tel. 723 734 756

mgr lic. Bolesław A. DÙLLEK
Tel. 511 324 109
e-mail: dullekboleslaw@gmail.com

mgr Marcin SETLA
ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków
tel.: 512-431-635

dr Anna Słowikowska
e-mail: anna.slowikowska@adwokatkościelny.pl
Telefon: +48 570 173 333
Możliwość konsultacji w siedzibie Sądu po uprzednim umówieniu terminu

Porad prawnych udziela się bezpłatnie w siedzibie sądu, po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu terminu.

Dokumenty wymagane do przyjęcia skargi powodowej:

 1. Skarga powodowa w dwóch egzemplarzach
 2. Lista świadków (jako załącznik do skargi powodowej)
 3. Świadectwo chrztu pozwanego
 4. Świadectwo chrztu powoda
 5. Świadectwo ślubu kościelnego

 

 

Dekret określający wysokość opłat sądowych obowiązujących w Sądzie Biskupim w Bielsku-Białej

Działając w oparciu o art. 303 instrukcji Stolicy Apostolskiej z 25 stycznia 2005 roku Dignitas Connubii, z dniem 1 września 2017 roku określam wysokość opłat związanych z prowadzeniem procesów o nieważność małżeństwa w Sądzie Biskupim w Bielsku-Białej.

 

 1. Opłata za prowadzenie procesu:

1500 zł dla osób zamieszkałych w Polsce,

3000 zł dla osób zamieszkałych zagranicą (opłatę wnosi strona powodowa);

 1. Opłata za wniesienie skargi wzajemnej, niezależnie od opłaty strony powodowej:

750 zł dla osób zamieszkałych w Polsce,

1500 zł dla osób zamieszkałych zagranicą;

 1. Opłata odpis wyroku: 250 zł;
 2. Opłata związana z powołaniem i pracą biegłych: 400 zł;
 3. Opłata za dekret znoszący klauzulę: 250 zł;
 4. Opłata za dekret stwierdzający stan wolny: 250 zł;
 5. Opłata za deklarację domniemanej śmierci współmałżonka: 400 zł.

 

† Roman PINDEL

Biskup Bielsko-Żywiecki

Ks. Adam BIENIEK

Kanclerz Kurii

Bielsko-Biała, dnia 31 sierpnia 2017 roku

L. dz. 1922/2017

 

Opłaty należy wnosić w kasie Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej lub na konto bankowe w tytule podając numer sprawy oraz nazwiska stron.