SANKTUARIA PAŃSKIE

 1. Bielany, Sanktuarium Chrystusa Cierpiącego – Dekret L.dz. 124/2000 z dnia 23 lutego 2000 roku
 2. Kęty, Sanktuarium Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele sióstr klarysek pw. Trójcy Przenajświętszej – Dekret L.dz. 973/99 z dnia 26 października 1999 roku

SANKTUARIA MARYJNE

Wizerunki koronowane koronami papieskimi:

 1. Bielsko-Biała Hałcnów, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – BAZYLIKA – sanktuarium nie poświadczone dekretem, ale określane mianem sanktuarium w pismach urzędowych diecezji – koronowany koronami papieskimi przez ks. kard. F. Macharskiego 26 września 1993 roku – Prot. CD 1641/92 z dnia 17 listopada 1992 roku
 2. Rychwałd, Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej, Pani Ziemi Żywieckiej – BAZYLIKA – sanktuarium nie poświadczone dekretem, ale określane mianem sanktuarium w pismach urzędowych diecezji – wizytacja 1964r., kuria metropolitalna w Krakowie – list na 500 lecie parafii 1973 r. list Papieża 1990r – koronowany koronami papieskimi przez ks. kard. S. Wyszyńskiego i ks. kard. K. Wojtyłę 18 lipca 1965 roku
 3. Szczyrk, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski – Dekret L.dz. 525/94 z dnia 2 maja 1994 roku

Wizerunki koronowane koronami biskupimi:

 1. Chybie, Sanktuarium Matki Bożej Gołyskiej – Dekret L.dz. 974/99 z dnia 26 października 1999 roku
 2. Cieszyn, Sanktuarium Matki Bożej Cieszyńskiej – Dekret L.dz. 1017/02 z dnia 16 grudnia 2002 roku
 3. Przyłęków, Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – Dekret L.dz. 1054/08 z dnia 1 grudnia 2008 roku
 4. Rajcza, Sanktuarium Matki Bożej Kazimierzowskiej – Dekret L.dz. 76/97 z dnia 28 stycznia 1997 roku
 5. Kęty – kult MB Pocieszenia,  obraz  z lat 1460-1470 – koronowany koronami biskupimi 18 IX 1988 r., kard. Franciszek Macharski – sanktuarium nie poświadczone dekretem, ale określane mianem sanktuarium w pismach urzędowych diecezji

Wizerunki cieszące się kultem aspirujące do koronacji:

 1. Kończyce Małe, Sanktuarium Matki Bożej Kończyckiej – Dekret L.dz. 972/99 z dnia 26 października 1999 roku
 2. Oświęcim, Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – Dekret L.dz. 922/97 z dnia 15 września 1997 roku
 3. Inwałd – kult Matki Bożej Inwałdzkiej – Matka Boża Zbójnicka – sanktuarium nie poświadczone dekretem, ale określane mianem sanktuarium w pismach urzędowych diecezji

SANKTUARIA KU CZCI ŚWIĘTYCH

 1. Pierściec, Sanktuarium Świętego Mikołaja – nie poświadczone dekretem, ale określane mianem sanktuarium w pismach urzędowych diecezji – wizytacja 1991r.
 2. Strumień, Sanktuarium Świętej Barbary – Dekret L.dz. 1160/09 z dnia 12 listopada 2009 roku
 3. Szczyrk, Sanktuarium Świętego Jakuba – Dekret L.dz. 304/11 z dnia 12 kwietnia 2011 roku
 4. Wilamowice, Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego – Dekret L.dz. 1076/12 z dnia 20 października 2012 roku
 5. Skoczów, Sanktuarium Świętego Jana Sarkandra – Dekret L.dz. 374/12 z dnia 16 maja 2012 roku

W Diecezji istnieje 18 sanktuariów. Ponad to warto wspomnieć:

MIEJCA W KTÓRYCH TRWA LUB ROZWIJA SIĘ KULT 

Są to miejsca, które pełnią podobną rolę jak sanktuarium, nie posiadają jednak kanonicznej aprobaty.

Wizerunki koronowane koronami biskupimi:

 1. Kozy – kult MB z Lourdes (Panienka Koziańska), kościół pw. śś. Szymona i Judy Tadeusza, figura koronowana 27 sierpnia 2000 r., kard. Franciszek Macharski.

Wizerunki cieszące się kultem aspirujące do koronacji:

 1. Ustroń-Hermanice, kościół NMP Królowej Polski (OO. Dominikanie), obraz Matki Bożej „Słowa Bożego”, przeniesiony z konwentu dominikańskiego w Gidlach w marcu 1992 r., średniowieczny, przemalowany w XVIII w. w typie Matki Boskiej Śnieżnej, niekoronowany.

Szczególne miejsca kultu świętych:

 1. Kęty – kult św.  Jana Kantego (miejsce urodzin św. Jana Kantego)
 2. Oświęcim oraz Harmęże – kult św. Maksymiliana Marii Kolbego (Cela śmierci św. Maksymiliana oraz Centrum św Maksymiliana w Harmężach)
 3. Cieszyn – kult św. Melchiora Grodzieckiego

Obszar Diecezji Bielsko-Żywieckiej z uwzględnieniem położenia sanktuariów oraz terytorium wydzielonego z Archidiecezji Krakowskiej i Diecezji Katowickiej.

Góra P., Sanktuaria diecezji bielsko-żywieckiej i ich rola w przestrzeni duszpasterskiej Kościoła partykularnego, „Salvatoris Mater” 20(2018) nr 1-4, 322-345