Świętość w niepodległość Polski wpisana

Nowenna przed setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę


I Luty – Chrześcijaństwo u źródeł polskiej państwowości

Św. Wojciech

1. Wojciechowy zasiew krwi przynosi wciąż nowe duchowe owoce. Czerpała z niego cała Polska u zarania swej państwowości i przez następne stulecia (Jan Paweł II).
2. Chrzest Polski aktem założycielskim państwa i narodu.
3. Troska o tożsamość chrześcijańską Polski i Europy.

II Marzec – Wolność wewnętrzna gwarantem wolności zewnętrznej

Bł. Honorat Koźmiński

1. Grzech jest jedynym nieszczęściem na świecie i on jedynie może słusznie zasmucić człowieka.
2. Promował odrodzenie moralne narodu, jako punkt wyjścia do odzyskania niepodległości.
3. Męczennik konfesjonału – Sakrament pokuty i pojednania drogą zdobywania wolności.

III Kwiecień – Służyć Bogu i narodowi

Św. Jadwiga Królowa

1. Całemu narodowi dała przykład umiłowania Chrystusa i człowieka – człowieka spragnionego zarówno wiary, jak i nauki, jak też codziennego chleba i odzienia (Jan Paweł II).
2. Troska o naród – rodzina podstawową komórką społeczną.
3. Przekazywanie wiary i zamiłowania do nauki następnym pokoleniom.

IV Maj – Maryja Królową Polski

Św. Józef Bilczewski

1. U stóp Matuchny w Częstochowie wodzowie dobre odbierali natchnienie, tchórzliwi otuchę, wojsko odwagę, a cały naród życie.
2. Kult Maryi Królowej Polski uznał za jeden z najważniejszych czynników zjednoczenia Polski. Wpłynął istotnie na ustanowienie święta Maryi Królowej Polski i włączenie tego wezwania do Litanii Loretańskiej.
3. Maryjne inspiracje do życia wiarą w codzienności.

V Czerwiec – Wierność Bogu – wierność Kościołowi – wierność Ojczyźnie

Św. Andrzej Bobola

1. Jestem katolickim kapłanem. W tej wierze się narodziłem i w niej też chcę umrzeć.
2. Jeden z patronów Polski. W II Rzeczypospolitej odznaczony Krzyżem Niepodległości. W tym roku mija 80 rocznica jego kanonizacji. Podczas powrotu do Polski relikwie nawiedziły Czechowice-Dziedzice i Oświęcim. Jego postać znajduje się w herbie Czechowic-Dziedzic.
3. Sposoby budowania życia opartego na wierności.

VI Lipiec – „Polska woła o ludzi sumienia” (Jan Paweł II)

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

1. Zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka i narodu jest przezwyciężenie lęku. Lęk rodzi się przecież z zagrożenia(…) I wtedy działamy wbrew sumieniu, które jest przecież miernikiem prawdy.
2. Walka o prawdę kosztowała bł. Jerzego życie.
3. Dobrze ukształtowane sumienie źródłem wolności i pokoju.

VII Sierpień – Trzeźwość – zadanie na każdy czas

Bł. Bronisław Markiewicz

1. Polska albo będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie.
2. Propagator skutecznej akcji trzeźwościowej w Galicji; założyciel i redaktor czasopisma “Powściągliwość i Praca”.
3. Powrót do chrześcijańskiej ascezy drogą do mądrego korzystania z życia.

VIII Wrzesień  – „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” (Jan Zamoyski)

Św. Urszula Ledóchowska

1. Przyszłość narodu nie tyle w rękach polityków, ile w rękach matek spoczywa.
2. Pedagogika świętości – ewangelizacja i kształtowanie patriotyzmu przez wychowanie.
3. Słowo Boże najlepszym wychowawcą człowieka.

IX Październik – Wady i zalety Polaków czyli praca nad charakterem

Św. Rafał Kalinowski

1. Nie krwi, której do zbytku przelało się na niwach Polski, ale potu ona potrzebuje.
2. Wierność ideałom, a nawrócenie (oficer, uczestnik Powstania Styczniowego, niepraktykujący, zesłaniec syberyjski; potem: kapłan, wychowawca, spowiednik).
3. Istota pracy nad sobą: mądre kierownictwo duchowe, systematyka i wytrwałość.